خانه / ادبیات / ادبیات عامیانه

ادبیات عامیانه

حکایت عاشقانه صلصال و شمامه

به قلم: نوراحمد کریمی بر اساس ادبیات عامیانه مردمان مرکز کشور بامیان یکی از شهرهای تاریخی کشور است. این شهر در سده های نخست میلادی از مراکز مهم حکمروایی کوشانیان شمرده می شده است.  پیکره های صلصال و شمامه و هزاران مغاره هم در همین سده ها در زمان امپراتوری …

ادامه مطلب