ب-پ-ت-ث

ترانزیت

نام نشریه: ترانزیت صاحب امتیاز: اتحادیه بارچالانی افغانستان مدیر مسئول:  حلیم یوسف نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادی ، آموزشی و ملوماتی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۷۸۳ آدرس دفتر: هرات، جاده قوماندانی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰  

ادامه مطلب

بلدیه

نام نشریه: بلدیه صاحب امتیاز: ریاست شاروالی هرات مدیر مسئول: میرزا عبدالله احراری نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، ادبی زبان: دری سال تاسیس: حوت ۱۳۱۱ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، شهر نو- ریاست بلدیه وقت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشریه بلدیه مجله …

ادامه مطلب

پیام مهر

نام نشریه: پیام مهر صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگی و قرآنی کوثر مدیر مسئول: محمد نبی خلیلی نوعیت: گاهنامه  موضوع: اجتماعی، فرهنگی، دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات – مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۵۳۸۷۷۳ آدرس دفتر: هرات ، شهرک جرئیل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

بازتاب

نام نشریه: بازتاب موسس: جاوید امیریان مدیر مسئول: جاوید امیریان نوعیت: هفته نامه تموضوع: بلیغاتی، انترنتی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- ستاره نقره ای شماره تماس: ۰۷۰۴۰۰۰۴۴۰ آدرس دفتر: هرات ، سرک بدیل مناره ها درس ایمیل: sadahehariwa@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

تخصص

نام نشریه: تخصص موسس: شورای متخصصان هرات  مدیر مسئول: الحاج محمد رفیق شهیر نوعیت: ماهنامه  موضوع: اجتماعی،تحقیقی، تخصصی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۰ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۶۶۷۸ آدرس دفتر: هرات، مقابل ریاست مخابرات www.hpshura.org www.hpshura @hotmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

تاملات

نام نشریه : تاملات موسس: عبدالکبیر صالحی مدیر مسئول:  عبدالکبیر صالحی نوعیت: گاهنامه  موضوع: در حوزه فرهنگ و اندیشه زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۳۰۵۸۰ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: taammolat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه تاملات  عبدالکبیر …

ادامه مطلب

توانا

نام نشریه: توانا موسس: معلولین و معیوبین افغانستان مدیر مسئول:  محمد صادق سلطانی نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۷۷۸۲۷۸۰ آدرس دفتر: هرات، بادمرغان، شورای اصناف آدرس ایمیل: tawana maloulin @yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

تهمینه

نام نشریه: تهمینه موسس: بانو وحیده صمدی قلم مدیر مسئول: بانو وحیده صمدی قلم نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، اجتماعی،تحقیقی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۲۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۵۰۸۱ آدرس دفتر: هرات، مجتمع اداری مقام ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

تعاون

نام نشریه: تعاون صاحب امتیاز: ریاست زراعت و مالداری  مدیر مسئول: حاجی بشیراحمد بهادری نوعیت: ویژه نامه موضوع: به مناسبت روز جهانی کوپراتیفها زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳ سرطان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات- اسلمی هرات، جاده خواجه محمد تاکی(رح) وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

تراوش

نام نشریه: تراوش موسس: آرزو ناصری مدیر مسئول: آرزو ناصری نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگی، هنری ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۸۲۶۶۰۵۶ آدرس دفتر: مجتمع اداری ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی مجله تراوش تراوش، یا تراوش …

ادامه مطلب