ب-پ-ت-ث

ترانزیت

نام نشریه: ترانزيت صاحب امتیاز: اتحاديه بارچالاني افغانستان مدیر مسئول:  حليم يوسف نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادي ، آموزشي و ملوماتي زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1385 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0700400783 آدرس دفتر: هرات، جاده قومانداني وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /0796999360  

ادامه مطلب

بلدیه

نام نشریه: بلديه صاحب امتیاز: رياست شاروالي هرات مدیر مسئول: ميرزا عبدالله احراري نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، ادبي زبان: دري سال تاسیس: حوت 1311 محل چاپ: هرات، مطبعه دولتي آدرس دفتر: هرات، شهر نو- ریاست بلدیه وقت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشريه بلديه مجله …

ادامه مطلب

پیام مهر

نام نشریه: پيام مهر صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگي و قرآني كوثر مدیر مسئول: محمد نبي خليلي نوعیت: گاهنامه  موضوع: اجتماعي، فرهنگي، ديني زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1389 محل چاپ: هرات – مهر حبيب شماره تماس: 0799538773 آدرس دفتر: هرات ، شهرك جرئيل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

بازتاب

نام نشریه: بازتاب موسس: جاويد اميريان مدیر مسئول: جاويد اميريان نوعیت: هفته نامه تموضوع: بليغاتي، انترنتي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1392 محل چاپ: هرات- ستاره نقره اي شماره تماس: 0704000440 آدرس دفتر: هرات ، سرك بديل مناره ها درس ایمیل: sadahehariwa@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

تخصص

نام نشریه: تخصص موسس: شوراي متخصصان هرات  مدیر مسئول: الحاج محمد رفيق شهير نوعیت: ماهنامه  موضوع: اجتماعي،تحقيقي، تخصصي زبان: دري تاریخ تاسیس: حوت 1380 محل چاپ: هرات شماره تماس: 226678 آدرس دفتر: هرات، مقابل رياست مخابرات www.hpshura.org www.hpshura @hotmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

تاملات

نام نشریه : تاملات موسس: عبدالكبير صالحي مدیر مسئول:  عبدالكبير صالحي نوعیت: گاهنامه  موضوع: در حوزه فرهنگ و انديشه زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1386 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700430580 آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: taammolat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی نشريه تاملات  عبدالكبير …

ادامه مطلب

توانا

نام نشریه: توانا موسس: معلولين و معيوبين افغانستان مدیر مسئول:  محمد صادق سلطاني نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: دلو 1384 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0797782780 آدرس دفتر: هرات، بادمرغان، شوراي اصناف آدرس ایمیل: tawana maloulin @yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

تهمینه

نام نشریه: تهمينه موسس: بانو وحيده صمدي قلم مدیر مسئول: بانو وحيده صمدي قلم نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگي، اجتماعي،تحقيقي زبان: دري تاریخ تاسیس: حوت 1284 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0700415081 آدرس دفتر: هرات، مجتمع اداري مقام ولايت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی …

ادامه مطلب

تعاون

نام نشریه: تعاون صاحب امتیاز: رياست زراعت و مالداري  مدیر مسئول: حاجي بشيراحمد بهادري نوعیت: ويژه نامه موضوع: به مناسبت روز جهاني كوپراتيفها زبان: دري تاریخ تاسیس: 13 سرطان 1391 محل چاپ: هرات- اسلمي هرات، جاده خواجه محمد تاكي(رح) وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

تراوش

نام نشریه: تراوش موسس: آرزو ناصري مدیر مسئول: آرزو ناصري نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگي، هنري ، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: دلو 1386 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0708266056 آدرس دفتر: مجتمع اداري ولايت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی مجله تراوش تراوش، يا تراوش …

ادامه مطلب