موسسات فلم سازی

موسسه سینما و تیاتر راوی

سینما تیاتر راوی به تاریخ ۱۵/۱۰/ ۱۳۹۳ خورشیدی به صاحب امتیازی امرالله احمدیان در هرات تاسیس شد. راوی یکی از نهاد های هنری فعال در ولایت هرات می باشد که تنی چند از جوانان آموزش دیده تیاتر و سینما را دور هم جمع نموده و به اجرا کار های پرداخته …

ادامه مطلب

انجمن سینماگران جوان- هرات

نام موسسه: انجمن سینماگران جوان- هرات موسس: نوراحمد کریمی/1396999360 تاریخ تاسیس: 1383 وضعیت فعلی: غیر فعال تاریخچه: انجمن سینماگران جوان هرات در ماه سرطان سال 1383 همزمان با چاپ نخستین شماره از ماهنامه وزین دوربین تاسیس شد. موسسین این انجمن به هدف حمایت از فرهنگیان و هنرمندان و به ویژه قسر …

ادامه مطلب

موسسه هنری خانه هنر

نام موسسه: خانه هنر موسس: فریبا حیدری خانه فیلم در سال 1384 خورشیدی از سوی بانو فریبا حیدری یک تن از سعرای جوان هراتی اساس گذاشته شد و اولین فعالیت هایش را از یکی از شعبات رادیو تلویزیون محلی این ولا آغاز کرد. سپس در کنار یکی از نهاد های مدنی …

ادامه مطلب

موسسه هنری سیمرغ فیلم

نام موسسه: سیمرغ فیلم موسس: منیره هاشمی عبدالحکیم و منیره هاشمی، مدیران گروه «سیمرغ فلم» در شهر هرات وضعیت فعلی: غیر فعال تاریخچه: مهمترین مرکز فعالیت های هنری در جبرییل هرات گروه «سیمرغ فلم» بود که تا اوایل دهه نود خورشیدی، فعالیت می نمود. این مرکز در بخش های سینما، …

ادامه مطلب

مدیریت افغان فیلم هرات

نام موسسه: افغان فیلم هرات صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات مدیر برحال: عبدالکریم محمد یار مدیر اسبق: فریدون فکوری آدرس: ناحیه سوم شهر هرات- جنوب خیابان خواجه علی موفق- ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، منزل اول دستاورد های هنری: فیلم فریب گفته می شود، فیلم فریب آخرین ساخته …

ادامه مطلب

موسسه تولیدی آشنای هنر

نام موسسه:  آشنای هنر موسس: عبدالرشید عظیمی/0797220290 تاریخچه: موسسه تولیدی آشنای هنری در ماه عقرب سال 1392 خورشیدی با جواز رسمی از وزارت اطلاعات و کشور در ولایت هرات آغاز به فعالیت نمود. سریال های تولیدی موسسه آشنای هنر 1- فیسبوک/1393 2- زبان زرگری/1394   3- کلک ششم/1396-1397

ادامه مطلب

موسسه هنری هری فیلم

نام موسسه: هری فیلم موسس: سید عبدالوحید قتالی / 0795300000 مدیر مسئول: عبدالرشید عظیمی/ وضعیت فعلی: غیر فعال موسسه هنری هری فیلم پس از تشکیل حکومت قانونمدار در کشور به عنوان اولین موسسه فیلم سازی خصوصی در ولایت هرات در اواسط سال 1381 خورشیدی تاسیس شد. در این موسسه از …

ادامه مطلب

خانه فیلم رویا

نام موسسه فیلم سازی: خانه رویا فیلم موسس: رویا سادات/0799386873 موقعیت: کابل- چهار راهی ترافیک- سمت پوهنتون کابل- مقابل مسجد محمدیه خانه فیلم رویا را رویا سادات، در سال ۲۰۰۳ بنیان‌گذاری کرده‌ است که جرقه اولین کار‌شان فیلم سه نقطه است. این فیلم را نیز رویا ، تولید کرده‌ است …

ادامه مطلب