مراکز و دفاتر ترانسپورتی

شرکت هوایی باختر ( آریانا )- هرات

شرکت هوایی باختر ( آریانا) آمر نمایندگی شرکت : “سیدعبدالواسع اسحاق”  تاریخچه شروع پرواز های هوایی به هرات  میدان هوایی ملکی هرات در سال ١٣۴١ خورشیدی در کنار شاهراه هرات‌ – قندهار، در ولسوالی گذره این ولایت فعال شد.  و  به حیث میدان هوایی درجه دوم (میدان هوایی قندهار و کابل …

ادامه مطلب

شرکت های سیاحتی شهر هرات شماره تماس موقعیت شرکت عنوان شرکت شماره 0799572181 شهر نو تمدن 1 0799071873 چهار راهی آمریت کمال 2  0799447104 بکرآباد افغان کوثر هری 3  0799474866 چهار راهی  آمریت خوش سفر 4 0798230097 درب ملک سیر و سفر 5  0799884731 سرک بانک خون یلان سیر 6 …

ادامه مطلب

شرکت های هوایی در هرات

هرات دارای دو میدان هوایی است که در جنوب هرات، در ولسوالی‌های گذره و شیندند واقع شدند. میدان هوایی ملکی هرات برای پروازهای غیر نظامی و میدان هوایی شیندند برای پروازهای نظامی در نظر گرفته شده است. میدان هوایی هرات در فاصله ۱۳ کیلومتری جنوب شهر هرات در ولسوالی گذره …

ادامه مطلب