جنایی

تداوم جرم و جرایم زیر پوست شهر

چهارتن از کارمندان یک شرکت راه سازی که در ولسوالی شیندند هرات ربوده شده بودند، با تلاش بزرگان محلی ازچنگ آدم ربایان آزاد شدند. یک پولیس در حوزه امنیتی پائین آب، هدف گلوله مردان ناشناس قرار گرفت. موتورسایکل سواران تفنگ دار در منطقه اسپین ادی شهر هرات دو سرباز پولیس …

ادامه مطلب

شک و گمان هایی که به قتل انجامید

« به دلیل حرف‌هایی که دامادم شنیده بودم، او را به قتل رساندیم. من در آن هنگام حرف هاي آن دو را  مدرک و شاهد محكمي برای اثبات  و ارتكاب جرم خواهرم مي دانستم و هرگز چنين  ننگي را در فاميل خود قبول كرده نمي توانستم.» (ع. ج) این را …

ادامه مطلب

پشم هایی که به خون رنگین شد

برگرفته از صفحه  حوادث شماره 106 ماهنامه دوربین/ حوت 1397 ساعت ده قبل از ظهر يكي از روز هاي آخر فصل زمستان، منسوبين پوليس شهري از طريق گروهي از كسبه كاران محل، در جريان يك نزاع دسته جمعي منجر به قتل در يكي از مناطق مزدحم شهري قرار گرفتند. با …

ادامه مطلب