خانه / فرهنگ / دانش

دانش

هراتیان پیشگام در علم ساخت آسیاب های آبی

هراتیان پیشگام در علم ساخت آسیاب های آبی اختراع آسیاب آبی و انواع آسیاب در نقاط مرکزی افغانستان، نمایانگر دانش و آگاهی ساکنان این دیار در کلیه علوم از جمله آب شناسی است. نخستین آسیاب در کشور، آسیاب آبی یا آسیاب پره است، با محوری عمودی یا افقی و پره …

ادامه مطلب

دانش ساخت آسیاب های بادی در هرات

دانش ساخت آسیاب های بادی در هرات بیگمان، اولین آسیاب های بادی در مناطقی از هرات و سیستان که امروز به نام های فراه، نیمروز و هلمند یاد می می شود، در چند هزار سال پیش ساخته شد. هرات دارای باد معروف ۱۲۰ روزه‌ای است که به طور قطع همین …

ادامه مطلب