دانش

هراتیان پیشگام در علم ساخت آسیاب های آبی

هراتیان پیشگام در علم ساخت آسیاب های آبی اختراع آسياب آبي و انواع آسیاب در نقاط مركزي افغانستان، نمايانگر دانش و آگاهی ساكنان اين ديار در كليه علوم از جمله آب شناسي است. نخستین آسياب در كشور، آسیاب آبی یا آسياب پره است، با محوري عمودي یا افقی و پره …

ادامه مطلب

دانش ساخت آسیاب های بادی در هرات

دانش ساخت آسیاب های بادی در هرات بیگمان، اولین آسیاب های بادی در مناطقی از هرات و سیستان که امروز به نام های فراه، نیمروز و هلمند یاد می می شود، در چند هزار سال پیش ساخته شد. هرات داراي باد معروف 120 روزه‌اي است كه به طور قطع همين …

ادامه مطلب