فدراسیون های ورزشی

فدراسیون فوتبال ولایت هرات

تاريخچه فوتبا ل افغا نستا ن مروج شدن فوتبال در افغانستان همراه با ورزش های دیگر در عصر سراجیه بوجود آمد و توسط آموزگاران خارجی در مکاتب راه یافت. اولین کسانیکه پایه فوتبال را گذاشتند عبارت از عبدالهادی  داوی , مولوی عبدالطیف مهاجر و چند تن دیگر که شاگردان لیسة …

ادامه مطلب

لیست کامل فدراسیون های ورزشی ولایت هرات

اسامی فدراسیون های ورزشی ولایت هرات و روسای آن پس از انتخابات انجام شده در سال 1397 به شرح ذیل است که در فصول آینده نیز به روز خواهد شد:  فدراسیون های ورزشی ولایت هرات نمبر مبایل مسئولین فدراسیونها درسال 1397 مبر مبایل رئیس فدراسیون رئیس فدراسیون رشته های ورزشی …

ادامه مطلب