هـ

هشت صبح

هشت صبح نام روزنامه: هشت صبح مدیر مسئول: مسئول روزنامه در هرات: وحید پیمان آدرس دفتر هرات: ناحیه ششم شهر هرات- شرق پارک ترقی- داخل کوچه بن بست. معلومات مختصر پیرامون روزنامه هشت صبح ۸ صبح در اول جوزا ۱۳۸۶ خورشیدی در شهر  به فعالیت آغاز کرد. این روزنامه برخلاف …

ادامه مطلب

هرات

نام نشریه: هرات صاحب امتیاز: انجمن ادبی هرات اولین مدیر مسئول: سرور جویا نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، ادبی زبان: دری، پشتو تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۱۰ محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، جوار کتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه هرات سرور جویا …

ادامه مطلب

هفت قلم

نام نشریه: هفت قلم صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ مدیر مسئول:  احمد سعید حقیقی نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، ادبی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۷۳ شماره تماس: ۲۲۲۳۱۱۳ محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، ریاست اطلاعات و فرهنگ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب

هریوا

نام نشریه: هریوا موسس: سید مسعود حسینی  مدیر مسئول: سید مسعود حسینی نوعیت: دوهفته نامه موضوع: فرهنگی، علمی ، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۲۶۲۸ آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی دو هفته نامه هریوا در …

ادامه مطلب

همگرا

نام نشریه: همگرا صاحب امتیاز: شورای همگرائی اجتماعی هرات مدیر مسئول: محمد افضل حیدری نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۳۰۹۵ آدرس دفتر: هرات، سرک قول اردوی سابقه آدرس ایمیل: ajailfaizan@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

هدایت

نام نشریه: هدایت صاحب امتیاز: مدیریت محبس هرات مدیر مسئول:  محمد نعیم غیور نوعیت : ماهنامه موضوع: اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۹۳۵۱۶۷۰ آدرس دفتر: هرات، محبس هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

هریرود

نام نشریه: هریرود صاحب امتیاز: دسپینی ادی ادبی او کلتوریتولنه  مدیر مسئول: داکتر حمیدالله نیازی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: پشتو تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۹۳۴۷۷۸۸ آدرس دفتر: هرات، ناحیه پنجم، باغدشت وب سایت: www.morchal.com آدرس ایمیل: morchal@msn.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

هفت

نام نشریه: هفت صاحب امتیاز: باشگاه هفت مدیر مسئول:  محمد ادریس حازم نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگ و هنر زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۵۷۰۲۸ محل دفتر: جاده مهتاب، چهار راهی کمیته ولایتی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

هم صنفی ها

نام نشریه: همصنفی ها صاحب امتیاز: لیسه خواجه محمد تاکی مدیر مسئول:  علیرضا اسماعیلی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶ آدرس دفتر: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۳۲۲۹۴ آدرس دفتر: هرات، لیسه خواجه محمد تاکی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

نام نشریه: همکار موسس: عبدالله امیری مدیر مسئول: عبدالله امیری نوعیت: دو هفته نامه موضوع: تبلیغاتی  زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۹۱؟  محل چاپ: هرات، شماره تماس: ۲۳۴۳۷۳ nashreh.hamkar@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه همکار نشریات تبلیغاتی در ولایت هرات تقریباً عمری چند …

ادامه مطلب