هـ

هشت صبح

هشت صبح نام روزنامه: هشت صبح مدیر مسئول: مسئول روزنامه در هرات: وحید پیمان آدرس دفتر هرات: ناحیه ششم شهر هرات- شرق پارک ترقی- داخل کوچه بن بست. معلومات مختصر پیرامون روزنامه هشت صبح ۸ صبح در اول جوزا ۱۳۸۶ خورشیدی در شهر  به فعالیت آغاز کرد. این روزنامه برخلاف …

ادامه مطلب

هرات

نام نشریه: هرات صاحب امتیاز: انجمن ادبي هرات اولین مدیر مسئول: سرور جويا نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، ادبي زبان: دري، پشتو تاریخ تاسیس: حوت 1310 محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، جوار كتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی ماهنامه هرات سرور جویا …

ادامه مطلب

هفت قلم

نام نشریه: هفت قلم صاحب امتیاز: رياست اطلاعات و فرهنگ مدیر مسئول:  احمد سعيد حقيقي نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، ادبي زبان: دري تاریخ تاسیس: عقرب 1373 شماره تماس: 2223113 محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، رياست اطلاعات و فرهنگ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 …

ادامه مطلب

هریوا

نام نشریه: هريوا موسس: سيد مسعود حسيني  مدیر مسئول: سيد مسعود حسيني نوعیت: دوهفته نامه موضوع: فرهنگي، علمي ، سياسي زبان: دري تاریخ تاسیس: دلو 1381 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700402628 آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی دو هفته نامه هريوا در …

ادامه مطلب

همگرا

نام نشریه: همگرا صاحب امتیاز: شوراي همگرائي اجتماعي هرات مدیر مسئول: محمد افضل حيدري نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: جدي 1387 محل چاپ: هرات، اسلمي شماره تماس: 0700403095 آدرس دفتر: هرات، سرك قول اردوي سابقه آدرس ایمیل: ajailfaizan@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

هدایت

نام نشریه: هدايت صاحب امتیاز: مديريت محبس هرات مدیر مسئول:  محمد نعيم غيور نوعیت : ماهنامه موضوع: اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زبان: دري تاریخ تاسیس: دلو 1387 محل چاپ: هرات، اسلمي شماره تماس: 0799351670 آدرس دفتر: هرات، محبس هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

هریرود

نام نشریه: هريرود صاحب امتیاز: دسپيني ادي ادبي او كلتوريتولنه  مدیر مسئول: داكتر حميدالله نيازي نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: پشتو تاریخ تاسیس: سرطان 1388 محل چاپ: هرات، اسلمي شماره تماس: 0799347788 آدرس دفتر: هرات، ناحيه پنجم، باغدشت وب سایت: www.morchal.com آدرس ایمیل: morchal@msn.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

هفت

نام نشریه: هفت صاحب امتیاز: باشگاه هفت مدیر مسئول:  محمد ادريس حازم نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگ و هنر زبان: دري تاریخ تاسیس: ميزان 1386 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700457028 محل دفتر: جاده مهتاب، چهار راهي كميته ولايتي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0700414949 معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

هم صنفی ها

نام نشریه: همصنفي ها صاحب امتیاز: ليسه خواجه محمد تاكي مدیر مسئول:  علیرضا اسماعيلي نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1386 آدرس دفتر: هرات، مهر حبيب شماره تماس: 0700432294 آدرس دفتر: هرات، ليسه خواجه محمد تاكي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

نام نشریه: همكار موسس: عبدالله اميري مدیر مسئول: عبدالله اميري نوعیت: دو هفته نامه موضوع: تبليغاتي  زبان: دري تاریخ تاسیس: جدي 1391؟  محل چاپ: هرات، شماره تماس: 234373 nashreh.hamkar@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0700414949 معرفی نشريه همكار نشريات تبليغاتي در ولايت هرات تقريباً عمري چند …

ادامه مطلب