غ

غالب

نام نشریه: غالب صاحب امتیاز: موسسه تحصیلات عالی غالب مدیر مسئول: پوهنوال نجیب الله. فریور نوعیت: فصلنامه موضوع: علمی، تحقیقی زبان: دری تاریخ تاسیس: خزان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات  شماره تماس: ۲۲۵۷۳۴۳ آدرس دفتر: هرات، جاده ارباب زاده ها- پوهنتون غالب وب سایت: Www.ghalib.edu.af آدرس ایمیل: info@ghalib.edu.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب