غ

غالب

نام نشریه: غالب صاحب امتیاز: موسسه تحصيلات عالي غالب مدیر مسئول: پوهنوال نجيب الله. فريور نوعیت: فصلنامه موضوع: علمي، تحقيقي زبان: دري تاریخ تاسیس: خزان 1391 محل چاپ: هرات  شماره تماس: 2257343 آدرس دفتر: هرات، جاده ارباب زاده ها- پوهنتون غالب وب سایت: Www.ghalib.edu.af آدرس ایمیل: info@ghalib.edu.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب