آ

آفساید

نام نشریه: آفسايد صاحب امتیاز: آموزشگاه هنري ارباب زاده مدیر مسئول: فيروز مشعوف نوعیت: گاهنامه موضوع: ورزشي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1387 محل چاپ: هرات، مهرحبيب شماره تماس: 0774127485 آدرس دفتر: هرات، جاده كج وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه  آفسايد فيروز مشعوف …

ادامه مطلب

آينده سازان

نام نشریه: آينده سازان صاحب امتیاز: ليسه خصوصي آينده سازان مدیر مسئول: حامد محمود زاده نوعیت: فصلنامه  موضوع: علمي، فرهنگي و معلوماتي زبان: دري تاریخ تاسیس: ميزان 1389 محل چاپ: هرات شماره تماس: 442952  آدرس دفتر: هرات، جاده ليسه مهري وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

آواي غزنه

نام نشریه: آواي غزنه صاحب امتیاز: انجمن فرهنگي جوانان سنائي  مدیر مسئول: حميدالله سروري نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمي، فرهنگي و سياسي زبان: دري تاریخ چاپ: عقرب 1386 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700840546 آدرس دفتر: هرات،جاده امير اسماعيل خان  وب سایت: www.ghazna.parsiblog.com آدرس ایمیل: awai-ghazna@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و  آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

آواز خورشيد

نام نشریه: آواز خورشيد صاحب امتیاز: بنياد ملي احمد شاه ابدالي مدیر مسئول: عبدالمجيد نامجو نوعیت: گاهنامه  موضوع: سياسي، اجتماعي و فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: عقرب 1389 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0797352671 آدرس دفتر:  بنياد ملي احمد شاه ابدالي آدرس ایمیل: avazkhorshid89@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

آموزگار

نام نشریه: آموزگار صاحب امتیاز: پوهنحي تعليم و تربيه پمدیر مسئول: وهيالي غلام رباني رشيق نوعیت: فصلنامه  موضوع: علمي، تحقيقي( تعلمي تربيتي) زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1390 محل چاپ: هرات- مطبعه دولتي شماره تماس: 0798000844 آدرس دفتر: هرات پوهنحي تعليم و تربيه آدرس ایمیل: m.tariq-saedy@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

آرياناي كودك

نام نشریه: آرياناي كودك صاحب امتیاز: كودكستان آريانا  مدیر مسئول: فهيمه كاكر نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگي، هنري و معلوماتي زبان: دري سال تاسیس: عقرب 1391 محل چاپ: هرات، چاپ برتر شماره تماس: 450142 آدرس: شرق استديوم، جاده مجيدي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی مجله آرياناي كودك …

ادامه مطلب

آريا زمين

نام نشریه: آريا زمين صاحب امتیاز: غلام صادقي مدیر مسئول: خانم صادقي نوعیت: گاهنامه  موضوع: ديني، علمي، فرهنگي ، اجتماعي  زبان: دري سال تاسیس: 1391 محل نشر: هرات شماره تماس: 0794102856  سایت: ariazamin1391.blogfa.com  آدرس ایمیل: ariazamin.magazine@gmail.com وقعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی مجله آريا زمين ماهنامه …

ادامه مطلب

آرمان جهاد

نام نشریه: آرمان جهاد صاحب امتیاز : قول اردوي نمبر چهار سابق مدیر مسئول: دگروال عطامحمد ( فريادي) نوعیت: گاهنامه  موضوع: ديني، علمي، فرهنگي ، اجتماعي زبان: دري سال تاسیس: 1381 محل فعالیت: هرات شماره تماس : ندارد آدرس: قول اردوي چهار سابقه وضعیت فعلی: غیر فعال  ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

آریانا

نام نشریه: آریانا صاحب امتیاز: ليسه خصوصي آريانا  مدیر مسئول: مصعب محمدي نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمي ، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: خزان 1391 محل چاپ: هرات شماره تماس: ندارد جاده مخابرات- دفتر ليسه خصوصي آريانا وضعیت فعلی: غیر فعال  ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی مجله آریانا با تاسيس …

ادامه مطلب

آوای نو

ام نشریه: آواي نو مدیر مسئول: شهيد محمد ميرويس صادق سردبیر: سيد نصيراحمد علوي نوعیت: دو هفته نامه  موضوع:فرهنگي، سياسي و اجتماعي دري تاریخ تاسیس: عقرب 1381 محل چاپ: هرات شماره تماس: 225433  آدرس: جاده مخابرات وب سایت:www.neginasia.com ایمیل: lnfo@ neginasia.com  وضعیت فعلی: غیر فعال محل آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشريۀ …

ادامه مطلب