آ

آفساید

نام نشریه: آفساید صاحب امتیاز: آموزشگاه هنری ارباب زاده مدیر مسئول: فیروز مشعوف نوعیت: گاهنامه موضوع: ورزشی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، مهرحبیب شماره تماس: ۰۷۷۴۱۲۷۴۸۵ آدرس دفتر: هرات، جاده کج وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه  آفساید فیروز مشعوف …

ادامه مطلب

آینده سازان

نام نشریه: آینده سازان صاحب امتیاز: لیسه خصوصی آینده سازان مدیر مسئول: حامد محمود زاده نوعیت: فصلنامه  موضوع: علمی، فرهنگی و معلوماتی زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۴۴۲۹۵۲  آدرس دفتر: هرات، جاده لیسه مهری وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

آوای غزنه

نام نشریه: آوای غزنه صاحب امتیاز: انجمن فرهنگی جوانان سنائی  مدیر مسئول: حمیدالله سروری نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی و سیاسی زبان: دری تاریخ چاپ: عقرب ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۸۴۰۵۴۶ آدرس دفتر: هرات،جاده امیر اسماعیل خان  وب سایت: www.ghazna.parsiblog.com آدرس ایمیل: awai-ghazna@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و  آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

آواز خورشید

نام نشریه: آواز خورشید صاحب امتیاز: بنیاد ملی احمد شاه ابدالی مدیر مسئول: عبدالمجید نامجو نوعیت: گاهنامه  موضوع: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۷۳۵۲۶۷۱ آدرس دفتر:  بنیاد ملی احمد شاه ابدالی آدرس ایمیل: avazkhorshid89@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

آموزگار

نام نشریه: آموزگار صاحب امتیاز: پوهنحی تعلیم و تربیه پمدیر مسئول: وهیالی غلام ربانی رشیق نوعیت: فصلنامه  موضوع: علمی، تحقیقی( تعلمی تربیتی) زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی شماره تماس: ۰۷۹۸۰۰۰۸۴۴ آدرس دفتر: هرات پوهنحی تعلیم و تربیه آدرس ایمیل: m.tariq-saedy@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

آریانای کودک

نام نشریه: آریانای کودک صاحب امتیاز: کودکستان آریانا  مدیر مسئول: فهیمه کاکر نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، هنری و معلوماتی زبان: دری سال تاسیس: عقرب ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات، چاپ برتر شماره تماس: ۴۵۰۱۴۲ آدرس: شرق استدیوم، جاده مجیدی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی مجله آریانای کودک …

ادامه مطلب

آریا زمین

نام نشریه: آریا زمین صاحب امتیاز: غلام صادقی مدیر مسئول: خانم صادقی نوعیت: گاهنامه  موضوع: دینی، علمی، فرهنگی ، اجتماعی  زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۹۱ محل نشر: هرات شماره تماس: ۰۷۹۴۱۰۲۸۵۶  سایت: ariazamin1391.blogfa.com  آدرس ایمیل: ariazamin.magazine@gmail.com وقعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی مجله آریا زمین ماهنامه …

ادامه مطلب

آرمان جهاد

نام نشریه: آرمان جهاد صاحب امتیاز : قول اردوی نمبر چهار سابق مدیر مسئول: دگروال عطامحمد ( فریادی) نوعیت: گاهنامه  موضوع: دینی، علمی، فرهنگی ، اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۱ محل فعالیت: هرات شماره تماس : ندارد آدرس: قول اردوی چهار سابقه وضعیت فعلی: غیر فعال  ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

آریانا

نام نشریه: آریانا صاحب امتیاز: لیسه خصوصی آریانا  مدیر مسئول: مصعب محمدی نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمی ، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: خزان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ندارد جاده مخابرات- دفتر لیسه خصوصی آریانا وضعیت فعلی: غیر فعال  ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی مجله آریانا با تاسیس …

ادامه مطلب

آوای نو

ام نشریه: آوای نو مدیر مسئول: شهید محمد میرویس صادق سردبیر: سید نصیراحمد علوی نوعیت: دو هفته نامه  موضوع:فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۵۴۳۳  آدرس: جاده مخابرات وب سایت:www.neginasia.com ایمیل: lnfo@ neginasia.com  وضعیت فعلی: غیر فعال محل آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشریۀ …

ادامه مطلب