ز

زير سقف آسمان

نام نشریه: زير سقف آسمان موسس: ه. عزيزي مدیر مسئول: ه. عزيزي نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، اقتصادي، حقوقي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1392 محل چاپ: هرات  شماره تماس: 0799076070 آدرس دفتر: ، جاده بانك خون ندارد Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی …

ادامه مطلب

زحل

نام نشریه: زحل موسس: الحاج عمر نصير مجددي  مدیر مسئول: الحاج عمر نصير مجددي   نوعیت: ماهنامه  موضوع: سياسي، اجتماعي و فرهنگي  زبان: دري  تاریخ تاسیس:  عقرب 1388 خورشيدي محل چاپ: هرات، چاپ برتر، 232312 شماره تماس: 0799666800     آدرس دفتر: هرات، چوک گلها، مجتمع تجاری فرزاد- تلویزیون ترقی وب سایت: www.RADIOZOHAL.COM  آدرس ایمیل: ZOHAL. …

ادامه مطلب

زیبایی

تام نشریه: زيبايي موسس: نصيراحمد دانشيار  مدیر مسئول: نصيراحمد دانشيار نوعیت: ماهنامه موضوع: مد و زيبايي زبان: دري تاریخ تاسیس: جدي 1390 محل جاپ هرات- اسلمي شماره تماس: 0794258568 آدرس دفتر: هرات ، جاده ولايت .combeauty-mz@yahoo وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی ماهنامه زيبايي زماهنامه زيبايي، اولين …

ادامه مطلب

زعفران

نام نشریه: زعفران موسس: مويو اس آي اي دي مدیر مسئول:  زير نظر هيات تحرير نوعیت: ويژه نامه كنفرانس  ملي زعفران موضوع: كشت و فروش زعفران  زبان: دري، انگليسي عقرب 1387 هرات، مهر حبيب ندارد هرات، جاده مخابرات وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی ويژه نامه زعفران …

ادامه مطلب

زراعت و انكشاف پايدار

نام نشریه: زراعت و انكشاف پايدار صاحب امتیاز: رياست زراعت و مالداري هرات مدیر مسئول:  انجينير محمد طارق محتسب زاده نوعیت: فصلنامه موضوع: زراعتي زبان: دري تاریخ تاسیس: بهار 1389 محل چاپ: هرات شماره تماس: 225813 هرات ، جاده ولايت وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

زبان هنر

نام نشریه: زبان هنر صاحب امتیاز:آموزشگاه نقاشي حبيبي مدیر مسئول: احمد شاه نورزائي نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگي، هنري، علمي، ادبي زبان: دري تاریخ تاسی: 1387 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0795107058 آدرس دفتر: جاده شمالي مسجد جامع بزرگ شهر هرات وفعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی …

ادامه مطلب