ج

جوانه

نام نشریه: جوانه صاحب امتیاز: بنياد فرهنگي جوانه مدیر مسئول: عبدالله كاظمي نوعیت: گاهنامه موضوع: براي متعلمين زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1372 محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات ، چهار سوق شهر قدیم، مدرسه علمیه صادقيه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949

ادامه مطلب

جهش

نام نشریه: جهش صاحب امتیاز: ليسه سروستان انجيل مدیر مسئول: محمد غلامي نوعیت: گاهنامه موضوع: علمي، اجتماعي ، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1389 محل چاپ: هرات، اسلمي آدرس دفتر: هرات، سرك ميدان هوايي- ليسه سروستان انجيل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949

ادامه مطلب

جلوه نی

نام نشریه: جلوه ني صاحب امتیاز: انجمن خوشنويسان هرات مدیر مسئول:  زير نظر هيات تحرير نوعیت: ويژه نامه موضوع: فرهنگي و هنري زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1390 محل چاپ: هرات، چاپخانه توانا آدرس دفتر: هرات، جواركتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949

ادامه مطلب

جوانان در مسير سبز

نام نشریه: جوانان در مسير سبز موسس: حبيب الله حبيبي مدیر مسئول: حبيب الله حبيبي نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمي، اجتماعي،فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: قوس 1387 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700410207 آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: massoud-ahmadii @skype.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

جوانان (3)

نام نشریه: جوانان صاحب امتیاز: آمريت امور جوانان هرات مدیر مسئول: آسيه حيدري نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1387 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0700405440 آدرس دفتر: هرات، رياست اطلاعات و فرهنگ هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949 …

ادامه مطلب

جوانان (2)

نام نشریه: جوانان صاحب امتیاز: اتحاديه جوانان ولايت هرات مدیر مسدول: محمد سعيد حيدري نوعیت: ماهنامه  موضوع: سياسي، فرهنگي و اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1384 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700417699 آدرس دفتر: هرات، چهار راهي مستوفيت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

جوانان

نام نشریه: جوانان صاحب امتیاز: شوراي مركزي جوانان مسلمان مدیر مسئول:  محمد يوسف هروي نوعیت: ماهنامه  موضوع: بيانگر انديشه هاي جوانان زبان: دري تاریخ تاسیس: ميزان 1373 محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات، چهار راهي معارف وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949 معرفی نشريه جوانان جوانان، واژه مقدس …

ادامه مطلب

جمعيت هلال احمر هرات

نام نشریه: جمعيت هلال احمر هرات صاحب امتیاز: جمعيت هلال احمر هرات مدیر مسئول:  مير گلاب الدين نوعیت: ويژه نامه  موضوع: روز جهاني هلال احمر زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1383 آدرس دفتر:  هرات، دفتر جمعيت هلال احمر وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0700414949 معرفی نشريه جمعيت هلال احمر جمعيت …

ادامه مطلب

جامعه سالم

اسم نشریه: جامعه سالم صاحب امتیاز: پروژه مقدماتي صحت رواني مدیر مسئول: داكتر خليل الله رحماني نوعیت: فصلنامه  موضوع: صحي و روانشناسي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1388 محل چاپ: هرات- چاپخانه اسلمی شماره تماس: 0789797698 آدرس دفتر: هرات، iam آدرس ایمیل: pmhp.community.training@iam-af.org وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

جوانان افغان

نام نشریه: جوانان افغان صاحب امتیاز: انجمن جوانان افغان مدیر مسئول: نوراحمد حكاكيان نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: قوس 1385 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700458057 آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشريه جوانان افغان ماهنامه جوانان افغان، …

ادامه مطلب