شفاخانه ها

شفاخانه تخصصی آریا اپـولو

شفاخانه تخصصی آریا اپـولو ( ARIA OPOLLO SPECIALTY HOSPITAL ) شفاخانه تخصـصی آریا اپولو در سال ( 1386 ) افتتاح و آغاز به کار نمود . این شفاخانه که در موقعیت افغانستان ؛ هـرات ؛ جاده ولایـت ؛ بین چهار راهـی آمـریت و چهـار راهی سـی متـره قـرار دارد . …

ادامه مطلب

شفاخانه تخصــصی افغان سلامــت

شفاخانه تخصــصی افغان سلامــت ( AFGHAN SLAMAT SPECIALTY HOSPITAL ) شفــاخانه تخصـصی افغان ســلامـت در سال 1389 تاســیس و در سال 1390 افتتاح گـردید . ایـن شفاخانه در مــوقعیت افغانســتان ؛ هــرات – ســرک ولایــت – نبــش جنوبــی چهار راهــی آمــریت ؛ قــرار دارد . – شــفاخانه افــغان سلامــت ابتــدا …

ادامه مطلب

شفاخانه تخصصـــی عــــبیــدی

شفاخانه تخصصـــی عــــبیــدی ( OBAIDI SPECIALTY HOSPITAL ) – شــفاخانه تخصــصی عبیدی در سال 1383 افتتاح گردید . – این شفاخانه در موقعیت افغانستان ؛ هرات – نبش فلکه درب ملک – ابتدای سرک منارها ؛ مقابل مسجد جامع قبا قرار دارد … – شــفاخانه عبیــدی دارای 53 نفــر پــرســونل …

ادامه مطلب

شفاخانه تخصـصی حکیـم فارابــی

شفاخانه تخصـصی حکیـم فارابــی ( Hakim Farabi specialty Hospital ) شفاخانه حکیـم فارابـی در سال ( 1386 ) افتتاح گــردید.. ایــن شفاخانه در مـوقعیــت – افغانـستان ؛ هــرات – جاده بانــک خــون ؛ نــرسیده به فـلکه 29 حمــل ؛ نبــش صادق 5 ؛ قــــرار دارد .! شفاخانه حکیــم فارابــی دارای …

ادامه مطلب

شفاخانه تخصصی نـــورالمدینه

شفاخانه تخصصی نـــورالمدینه ( Noorule Medina Specialty Hospital ) شفاخانه نورالمدینه در سال ( 1394 ) افتتاح گردید.. این شفاخانه در موقعیت – افغانستان ؛ هرات – درب قندهار ؛ ابتدای جاده زیارت سلطان آقا ؛ مقابل مسجد نور ؛ قرار دارد . شفاخانه نورالمدینه دارای 42 نفر پرســونل که …

ادامه مطلب

نام مکمل: شفاخانه معالجــوی چشــم روشنا

نام مکمل: شفاخانه معالجــوی و تحقیقـی چشــم روشنا ( ROSHANA CURATIVE AND RESEARCH EYE HOSPITAL ) شفاخانه معالجــوی و تحقیقی چشم روشنا در ســال 1396 رسما افتتاح و به فعالیــت آغاز نمــود . این شفاخانه در موقعیت افغانســتان ؛ هــرات – سـرک 64 متره – جنب تانک تیل نجیبی قرار …

ادامه مطلب

شفاخانه ام المــومنین عایشه صـدیقه ( رض )

نام مکمل: شفاخانه ام المــومنین عایشه صـدیقه ( رض ) ( Ommulmomenin Ayesha Seddiqa Hospital ) – شفاخانه عایـشه صدیــقه در سال ( 1394 ) افتـتاح گردید.. ایـن شفاخانه در مـوقعیـت – افغانستان ؛ هــرات – امتـداد درب قــندهار ؛ سـرک پـل مالان ؛ بعد از بلـوغ های دلقــرار ؛ …

ادامه مطلب

شـفاخانه حکیـــم سنائــی افغـان

نام مکمل: شـفاخانه حکیـــم سنائــی افغـان ( Hakim Sanaei Afghan Hospital ) شفاخانه حکیم سنائــی افغان در سال ( 1391 ) افتـتاح گــردید.. ایـن شفاخانه در مـوقــعیـت: افغانسـتان ؛ هــرات – شهــرک جبرئیـــل قــرار دارد. ایـــن شفاخانه در چــهار طبـقه با مدنظر گرفتن معیارات یک شفاخانه بنأ گردیده است. شفاخانه …

ادامه مطلب

شفاخانه معالجـــوی الـــوزی وردک

نام مکمل: شفاخانه معالجـــوی الـــوزی وردک (( د الـــوزی وردک روغتــــون )) ( Alozie Wardak Hospital ) – شفاخانه معالجـــوی الــوزی وردک در سال ( 1393 ) افتـتاح گردیـــد.. – ایـن شفاخانه در مـوقعیـت – افغانـــستان ؛ هــرات – درب ملـــک ؛ مقابـــل شــــرکت پشـــم قــرار دارد. – شفاخانه معالجـــوی …

ادامه مطلب

شفاخانه معالجـــوی جام

شفاخانه معالجـــوی جام (( جام روغـتــــون )) ( jaam Hospital ) شفاخانه معالجـــوی جام در سال ( 1390 ) افتـتاح گردیـــد. ایـن شفاخانه در مـوقعیـت : افغانـــستان ؛ هــرات – ســــرک فــرقه ؛ نبــش جاده مجیـــدی قــرار دارد. شفاخانه معالجـــوی جام دارای 22 نفــر پـرســونــل که 14 نفــر آن مسلکـــی …

ادامه مطلب