ب

بلدیه

نام نشریه: بلدیه صاحب امتیاز: ریاست شاروالی هرات مدیر مسئول: میرزا عبدالله احراری نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، ادبی زبان: دری سال تاسیس: حوت ۱۳۱۱ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، شهر نو- ریاست بلدیه وقت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشریه بلدیه مجله …

ادامه مطلب

بازتاب

نام نشریه: بازتاب موسس: جاوید امیریان مدیر مسئول: جاوید امیریان نوعیت: هفته نامه تموضوع: بلیغاتی، انترنتی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- ستاره نقره ای شماره تماس: ۰۷۰۴۰۰۰۴۴۰ آدرس دفتر: هرات ، سرک بدیل مناره ها درس ایمیل: sadahehariwa@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

بینه

اسم نشریه: بینه صاحب امتیاز: جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعی  مدیر مسئول: سعیده جامی نوعیت: گاهنامه  موضوع: دینی، اخلاقی، علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: جاده محبس ، دفتر انجمنجمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان وضعیت فعلی:فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه بینه …

ادامه مطلب

بیرلشیک

نام نشریه: بیرلشیک صاحب امتیاز: انجمن جوانان ترکمن مدیر مسئول: محمد امین فرهنگ نوعیت: ماهنامه  موضوع: ادبی، فرهنگی، اجتماعی زبان: ترکمنی تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۷۸۵۷۱۳۱ آدرس دفتر: ناحیه نهم شهر هرات، سرک هاشمی، بلوغ برامان آدرس ایمیل: aminalte@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

بیداری اسلامی

نام نشریه: بیداری اسلامی صاحب امتیاز: دارالعلوم عالی هرات  مدیر مسئول: مولانا صبغت الله مولوی زاده نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، و اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات-  چاپخانه اسلمی شماره تماس: ۲۵۴۸۵۴ آدرس دفتر: چهار سوق شهر قدیم- مسجد سعدیه مولانا رحمت الله وب سایت: www.mdah.blojfa.com …

ادامه مطلب

بوستان جلالی

نام نشریه: بوستان جلالی صاحب امتیاز: لیسه ملکه جلالی  مدیر مسئول: حلیمه سروری نوعیت: فصلنامه  موضوع: ادبی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۲۴۵۵ آدرس دفتر: کوچه گدام- لیسه ملکه جلالی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه بوستان جلالی …

ادامه مطلب

برگ نخست

نام نشریه: برگ نخست موسس: سحر عظیمی مدیر مسئول:  سحر عظیمی نوعیت: ماهنامه  موضوع: سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد۱۳۹۰ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۹۵۷۵ bargnkhost@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه برگ نخست گروهی از محصلین سال دوم پوهنحی ژورنالیزم …

ادامه مطلب

باور

نام نشریه: باور صاحب امتیاز: انجمن علمی فرهنگی ابتکار مدیر مسئول: احمد ارشاد خطیبی نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات- چاپخانه  اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۴۸۱۴۶۵۳ آدرس دفتر: بادمرغان- مارکت صافی وب سایت: www.bawar.tk وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب

با همی

نام نشریه: باهمی صاحب امتیاز: احزاب سیاسی و نهاد های مدنی  مدیر مسئول: زیر نظر هیئت تحریر نوعیت: گاهنامه  موضوع: سیاسی و اطلاع رسانی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۴۵۵۲۵۱ آدرس دفتر: عقب قوماندانی امنیه هرات جاده ارزاق وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

بانو

نام نشریه: بانو موسس: فهیمه فقیری  مدیر مسئول: فهیمه فقیری نوعیت: ماهنامه  موضوع: ادبی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۸ حوت ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- چاپخانه توانا شماره تماس: ۰۷۰۰۹۳۸۰۰۱ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه بانو زنان در ولایت هرات ، فعالیت های …

ادامه مطلب