سایر معلومات

فهرست حیوانات اهلی موجود در ولایت هرات

بیشتر مردم افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند. عموماً پرورش دام و پرندگان در قریه جات  انجام می‌شود. صاف کردن پشم تار ساختن و بافتن قالی، گلیم، نگهداری گاو، تولید لبنیات و حفاظت از حیوانات کار مالداران است. تولید محصولات دامداری نه تنها زندگی دهاتی ها را می‌چرخاند بلکه نیازمندی …

ادامه مطلب

موسسات و بنیاد های خیریه در هرات

۱- موسسۀ خیریۀ علوی Welcome to Olawi website Velkommen til Olawi hjemmeside موسسه خیریه لوی از بدو تاسیس که در اوایل دهه نود خورشیدی بوده است تا کنون در بخش های معارف صحت محیط زیست و همچنان در حوزه های فرهنگی و هنری مصدر خدمات بزرگی گردیده و طی این سالها …

ادامه مطلب

ادارۀ خط آهن هرات

افغانستان کشوریست محاط به خشکه، با انقطاع ترانسپورتی – ترانزیتی میان کشور های آسیای میانه و جنوب آسیا و اروپا، ولی وصل این انقطاع میتواند نقش تاریخی جاده ابریشم را بین آسیا و اروپا دو باره احیاء و برای افغانستان ازیک چالش به یک فرصت مناسب جهت توسعه اقتصادی، بهبود …

ادامه مطلب

ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات

نام اداره: ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات رئیس بر حال: عبدالحمید مبارز آدرس: ناحیه اول شهر هرات- مجتمع اداری مقام ولایت ریاست مبارزه با حوادث در ولایت هرات، مدیریت و نظارت از عملیات اضطراری و تأمین زمینه استفاده شفاف از منابع مالی ملی و بین¬المللی جهت مثمریت پروسه کمک رسانی برای متضررین را …

ادامه مطلب

ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت هرات

نام ریاست: امور سرحدات و قبایل رئیس برحال: داکتر نذیراحمد « حیدر زاده » آدرس: ناحیه اول شهر هرات، مجتمع اداری مقام ولایت هرات   تاریخچه: وظایف رئیس امور سرحدات وقبایل ولایت هرات تطبیق و تحقق پالیسی‌های استراتیژی، اهداف و تأمین ارتباطات متداوم مطابق پالیسی های دولت با سران و متنفذان …

ادامه مطلب

مدیریت عمومی محبس ولایت هرات

محبس هرات مدیر برحال: نصیراحمد ملک زاده مدیر اسبق: حميدالله صديقی                 آدرس: ناحیه اول شهر هرات- خیابان قل اردوی سابقه- چهار راهی فامیلی های امنیت ملی- غرب خیابان- جاده محبس- مقابل ریاست محکمه ولایت هرات تعمیر قدیمی محبس هرات از عمرانات دهه دوم …

ادامه مطلب

 پشتنی تجارتی بانک – هرات

شماره تماس:2222150 پشتنی تجارتی بانک درسال(۱۳۳۳)هــ.ش دردوران سلطنت محمد ظاهر شاه با سرمایۀ ابتدایی(۱۲۰)میلیون افغانی با سهامت ارگانهای مختلط دولتی و سکتوري (ریاست خزینۀ تقاعد، اسهام تعاونی ، بانک انکشاف زراعتی ) و یک تعداد اسهام آزاد تاسیس و به فعالیت آغازنمود. مؤسس و نخستین رئیس  این بانک  مرحوم جنت …

ادامه مطلب

بانک ملی افغانستان – هرات

سال تاسیس: 1312 موسس: عبدالمجید زابلی آدرس نماینده گی در هرات: ناحیه پنجم شهر هرات- شمال پارک فرهنگ، بین چوک سینما و چوک گلها، نبش آمریت افغان تور شماره تماس: 2223320 بانک ملی افغان نخستین بانکی است که در افغانستان تأسیس شده‌است. این بانک در تاریخ  نهم ماه ثور ۱۳۱۲ هجری شمسی تأسیس …

ادامه مطلب

خدیجه احراری؛ اولین وکیل منتخب زن از هرات در تاریخ پارلمان کشور

در دهه چهل ی خورشیدکه نخستین تجربه فرایند دمکراتیزه شدن در افغانستان به وقع پیوست و به دهه دموکراسی موسوم شد، زنان حق حضور در پارلمان کشور را بدست آوردند. در واقع مسئله «حضور زنان» در در دورهء دوازدهم شورای ملی مطرح شد و زنان نیز برای نامزد شدن در …

ادامه مطلب