ادارات دولتی

ادارۀ خط آهن هرات

افغانستان کشوریست محاط به خشکه، با انقطاع ترانسپورتی – ترانزیتی میان کشور های آسیای میانه و جنوب آسیا و اروپا، ولی وصل این انقطاع میتواند نقش تاریخی جاده ابریشم را بین آسیا و اروپا دو باره احیاء و برای افغانستان ازیک چالش به یک فرصت مناسب جهت توسعه اقتصادی، بهبود …

ادامه مطلب

ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات

نام اداره: ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات رئیس بر حال: عبدالحمید مبارز آدرس: ناحیه اول شهر هرات- مجتمع اداری مقام ولایت ریاست مبارزه با حوادث در ولایت هرات، مدیریت و نظارت از عملیات اضطراری و تأمین زمینه استفاده شفاف از منابع مالی ملی و بین¬المللی جهت مثمریت پروسه کمک رسانی برای متضررین را …

ادامه مطلب

ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت هرات

نام ریاست: امور سرحدات و قبایل رئیس برحال: داکتر نذیراحمد « حیدر زاده » آدرس: ناحیه اول شهر هرات، مجتمع اداری مقام ولایت هرات   تاریخچه: وظایف رئیس امور سرحدات وقبایل ولایت هرات تطبیق و تحقق پالیسی‌های استراتیژی، اهداف و تأمین ارتباطات متداوم مطابق پالیسی های دولت با سران و متنفذان …

ادامه مطلب

مدیریت عمومی محبس ولایت هرات

محبس هرات مدیر برحال: نصیراحمد ملک زاده مدیر اسبق: حميدالله صديقی                 آدرس: ناحیه اول شهر هرات- خیابان قل اردوی سابقه- چهار راهی فامیلی های امنیت ملی- غرب خیابان- جاده محبس- مقابل ریاست محکمه ولایت هرات تعمیر قدیمی محبس هرات از عمرانات دهه دوم …

ادامه مطلب

 پشتنی تجارتی بانک – هرات

شماره تماس:2222150 پشتنی تجارتی بانک درسال(۱۳۳۳)هــ.ش دردوران سلطنت محمد ظاهر شاه با سرمایۀ ابتدایی(۱۲۰)میلیون افغانی با سهامت ارگانهای مختلط دولتی و سکتوري (ریاست خزینۀ تقاعد، اسهام تعاونی ، بانک انکشاف زراعتی ) و یک تعداد اسهام آزاد تاسیس و به فعالیت آغازنمود. مؤسس و نخستین رئیس  این بانک  مرحوم جنت …

ادامه مطلب

بانک ملی افغانستان – هرات

سال تاسیس: 1312 موسس: عبدالمجید زابلی آدرس نماینده گی در هرات: ناحیه پنجم شهر هرات- شمال پارک فرهنگ، بین چوک سینما و چوک گلها، نبش آمریت افغان تور شماره تماس: 2223320 بانک ملی افغان نخستین بانکی است که در افغانستان تأسیس شده‌است. این بانک در تاریخ  نهم ماه ثور ۱۳۱۲ هجری شمسی تأسیس …

ادامه مطلب

ریاست فواید عامه ولایت هرات

نام ریاست: فواید عامه ولایت هرات رئیس بر حال: رئیس اسبق: حبیب الله تیموری رئیس اسبق: غلام یحی سیاوشانی آدرس: ناحیه سوم شهر هرات، جاده مخابرات، نارسیده به پنج راهی آب بخش بادمرغان. سمت شمال جاده. تاریخچه ریاست فراوید عامه ولایت هرات: فواید عامه یکی از ادارات سابقه دار در این …

ادامه مطلب

ریاست امور شهرسازی ولایت هرات

نام ریاست: امور شهرسازی ولایت هرات رئیس برحال: انجینیر فریدون سروری رئیس اسبق: آدرس: ناحیه اول شهر هرات- مجتمع اداری مقام ولایت تاریخچه وزارت امور شهر سازی: با روی کار آمدن دولت مؤقت اسلامی افغانستان درسال 1380 به منظور انسجام هر چه بهتر در زمینه شهر سازی، حل مشکلات شهری، …

ادامه مطلب