ت

ترانزیت

نام نشریه: ترانزیت صاحب امتیاز: اتحادیه بارچالانی افغانستان مدیر مسئول:  حلیم یوسف نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادی ، آموزشی و ملوماتی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۷۸۳ آدرس دفتر: هرات، جاده قوماندانی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰  

ادامه مطلب

تخصص

نام نشریه: تخصص موسس: شورای متخصصان هرات  مدیر مسئول: الحاج محمد رفیق شهیر نوعیت: ماهنامه  موضوع: اجتماعی،تحقیقی، تخصصی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۰ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۶۶۷۸ آدرس دفتر: هرات، مقابل ریاست مخابرات www.hpshura.org www.hpshura @hotmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

تاملات

نام نشریه : تاملات موسس: عبدالکبیر صالحی مدیر مسئول:  عبدالکبیر صالحی نوعیت: گاهنامه  موضوع: در حوزه فرهنگ و اندیشه زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۳۰۵۸۰ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: taammolat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه تاملات  عبدالکبیر …

ادامه مطلب

توانا

نام نشریه: توانا موسس: معلولین و معیوبین افغانستان مدیر مسئول:  محمد صادق سلطانی نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۷۷۸۲۷۸۰ آدرس دفتر: هرات، بادمرغان، شورای اصناف آدرس ایمیل: tawana maloulin @yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

تهمینه

نام نشریه: تهمینه موسس: بانو وحیده صمدی قلم مدیر مسئول: بانو وحیده صمدی قلم نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، اجتماعی،تحقیقی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۲۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۵۰۸۱ آدرس دفتر: هرات، مجتمع اداری مقام ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

تعاون

نام نشریه: تعاون صاحب امتیاز: ریاست زراعت و مالداری  مدیر مسئول: حاجی بشیراحمد بهادری نوعیت: ویژه نامه موضوع: به مناسبت روز جهانی کوپراتیفها زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳ سرطان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات- اسلمی هرات، جاده خواجه محمد تاکی(رح) وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

تراوش

نام نشریه: تراوش موسس: آرزو ناصری مدیر مسئول: آرزو ناصری نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگی، هنری ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۸۲۶۶۰۵۶ آدرس دفتر: مجتمع اداری ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی مجله تراوش تراوش، یا تراوش …

ادامه مطلب

تباشیر

نام نشریه: تباشیر صاحب امتیاز: لیسه انقلاب اسلامی  مدیر مسئول: بهروز حسن پور نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۳۵۹۱۷ آدرس دفتر: هرات، لیسه انقلاب اسلامی آدرس ایمیل: tabasheer-enqelab@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب

تا ساغری باقیست

نام نشریه: تا ساغری باقیست صاحب امتیاز: دانشجویان پوهنتون هرات  مدیر مسئول: نیلوفر نیک سیر نوعیت: گاهنامه  موضوع: ادبی ، تحقیقی و دانشجویی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات محل توزیع: هرات، پروژه جدید پوهنتون وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه تاساغری باقیست …

ادامه مطلب

تبلیغات

نام نشریه: تبلیغات موسس: محمد واثق هاشمی مدیر مسئول:  محمد واثق هاشمی نوعیت: گاهنامه  موضوع: نشر تبلیغات و اگهی های تجارتی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۸۰۷۸۰۸۱۶ آدرس دفتر: شهر نو، مقابل جاده بهزاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب