شرکت های هوایی

شرکت هوایی باختر ( آریانا )- هرات

شرکت هوایی باختر ( آریانا) آمر نمایندگی شرکت : “سیدعبدالواسع اسحاق”  تاریخچه شروع پرواز های هوایی به هرات  میدان هوایی ملکی هرات در سال ١٣۴١ خورشیدی در کنار شاهراه هرات‌ – قندهار، در ولسوالی گذره این ولایت فعال شد.  و  به حیث میدان هوایی درجه دوم (میدان هوایی قندهار و کابل …

ادامه مطلب

شرکت های هوایی در هرات

هرات دارای دو میدان هوایی است که در جنوب هرات، در ولسوالی‌های گذره و شیندند واقع شدند. میدان هوایی ملکی هرات برای پروازهای غیر نظامی و میدان هوایی شیندند برای پروازهای نظامی در نظر گرفته شده است. میدان هوایی هرات در فاصله ۱۳ کیلومتری جنوب شهر هرات در ولسوالی گذره …

ادامه مطلب