داستان

داستان کوتاه تونل

سخنی کوتاه پیرامون نویسنده داستان: یقینا خاطرات تلخ و شیرین گذشته برای همه شنیدنی و قابل احترام است. امروزه روایت های واقعی و خاطرات ارزشمند فراوانی از دوران جهاد و مقاومت مردم مجاهد افغانستان در سینه ها محفوظ مانده که می باید برای ترسیم واقعیت های آن زمان برای نسل …

ادامه مطلب