خانه / اطلاعات رسانه ای / شبکه های کیبلی

شبکه های کیبلی

شرکت های کیبلی ولایت هرات

۱- هرات کیبل: آدرس دفتر: ناحیه اول شهر هرات- ابن سینای (۵) شماره های تماس:۰۴۰-۲۲۲۱۶۰۹- ۰۷۸۶۸۱۱۲۳۵- ۰۷۹۹۳۶۰۳۳۳ ۲- عزیزی کیبل: موسس: عزیز احمد نمبر جواز: ۲۸/۹/۱۳۸۳ ۳- روشن سیتی کیبل موسس:  بصیر احمد نمبر جواز: ۴ تاریخ شروع فعالیت: ۲۱/۱/۱۳۸۴ ۳- آرین کیبل موسس: حمیدالله نمبر جواز: ۱۴۷ تاریخ شروع فعالیت: …

ادامه مطلب