شبکه های کیبلی

شرکت های کیبلی ولایت هرات

1- هرات کیبل: آدرس دفتر: ناحیه اول شهر هرات- ابن سینای (5) شماره های تماس:040-2221609- 0786811235- 0799360333 2- عزیزی کیبل: موسس: عزیز احمد نمبر جواز: 28/9/1383 3- روشن سیتی کیبل موسس:  بصیر احمد نمبر جواز: 4 تاریخ شروع فعالیت: 21/1/1384 3- آرین کیبل موسس: حمیدالله نمبر جواز: 147 تاریخ شروع فعالیت: …

ادامه مطلب