م

نوید

نام نشریه: نوید تاریخ تاسیس: شورای انسجام مردم مسلمان مدیر مسئول: محمد ظاهر حبیب زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، فرهنگی زبان: دری سال تاسیس: ۱سد ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۵۱ آدرس دفتر هرات ، بکرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

مهری

نام نشریه: مهری صاحب امتیاز: لیسه مهری هروی اولین مدیر مسئول:  میرمن روفه احراری نوعیت: ماهنامه- فصلنامه موضوع: علمی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۳۶ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، لیسه مهری هروی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه  …

ادامه مطلب

معرفت نامه

نام نشریه: معرفت نامه صاحب امتیاز: انجمن اخلاق و معرفت مدیر مسئول: عبدالقدیر صالحی نوعیت: ماهنامه موضوع:  دینی ، فرهنگی و اجتماعی تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات- اسلمی آدرس دفتر: جاده محبس- سمت راست- اولین کوچه وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه  معرفت …

ادامه مطلب

مشوره

نام نشریه: مشوره صاحب امتیاز: مجتمع های خدماتی شهری  مدیر مسئول: عبدالرحیم عرفانی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰ محل چاپ: هرات، مطبعه شفیقی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

مشعل

نام نشریه: مشعل صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه های جوان  مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات، مطبعه شفیقی شماره تماس ۲۲۲۷۱۵۸ آدرس دفتر: هرات، جاده محبس وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

مشعل معرفت

نام نشریه: مشعل معرفت صاحب امتیاز: انجمن روشنگران و مدنی سازی مدیر مسئول: خاطره خیری نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۴۰۶۲۵ آدرس دفتر: هرات، جاده ارزاق، دفتر انجمن آدرس ایمیل: mashal-e-marafat@yahoo.comm وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

معلم

نام نشریه: معلم a صاحب امتیاز: ریاست تربیه معلم هرات  مدیر مسئول: دکتور غلام نبی یقین نوعیت: فصل نامه موضوع: تربیتی و آموزشی زبان: دری تاریخ تاسیس: خزان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آزادی آدرس دفتر: هرات، ریاست تربیه معلم هرات آدرس ایمیل: eart-teacher@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و …

ادامه مطلب

مشارکت

نام نشریه: مشارکت صاحب امتیاز: مجمع مشارکت مدنی اسلامی مدیر مسئول: غلام حسن مجروح نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۲۴۵۶ آدرس دفتر: هرات، سه راهی جاده مخابرات آدرس ایمیل: asaee-310@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

مرزبانان

نام نشریه: مرزبانان صاحب امتیاز: قوماندانی زون پولیس سرحدی مدیر مسئول:  محمد نعیم غیور نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و مسلکی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۹۳۵۱۶۷۰ آدرس دفتر: قوماندانی زون پولیس سرحدی آدری ایمیل: marzbananz@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

ماوراء

نام نشریه: ماوراء صاحب امتیاز: انجمن محصلان غالب مدیر مسئول: سلیمان ارجمند نوعیت: گاهنامه موضوع:  علمی، فرهنگی، زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: ستاره نقره ای شماره تماس: ۲۳۲۳۱۰ آدرس دفتر: هرات ، جاده ارباب اده ها آدرس ایمیل: mavera@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب