م

نوید

نام نشریه: نويد تاریخ تاسیس: شوراي انسجام مردم مسلمان مدیر مسئول: محمد ظاهر حبيب زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: سياسي، فرهنگي زبان: دري سال تاسیس: 1سد 1381 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700400051 آدرس دفتر هرات ، بكرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360

ادامه مطلب

مهری

نام نشریه: مهري صاحب امتیاز: ليسه مهري هروي اولین مدیر مسئول:  ميرمن روفه احراري نوعیت: ماهنامه- فصلنامه موضوع: علمي، ادبي، اجتماعي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1336 محل چاپ: هرات، مطبعه دولتي آدرس دفتر: هرات، ليسه مهري هروي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه  …

ادامه مطلب

معرفت نامه

نام نشریه: معرفت نامه صاحب امتیاز: انجمن اخلاق و معرفت مدیر مسئول: عبدالقدیر صالحی نوعیت: ماهنامه موضوع:  دینی ، فرهنگی و اجتماعی تاریخ تاسیس: 1381 محل چاپ: هرات- اسلمی آدرس دفتر: جاده محبس- سمت راست- اولین کوچه وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه  معرفت …

ادامه مطلب

مشوره

نام نشریه: مشوره صاحب امتیاز: مجتمع هاي خدماتي شهري  مدیر مسئول: عبدالرحيم عرفاني نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1380 محل چاپ: هرات، مطبعه شفيقي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360

ادامه مطلب

مشعل

نام نشریه: مشعل صاحب امتیاز: بنياد انديشه هاي جوان  مدیر مسئول: زير نظر هيات تحرير نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعي، سياسي و فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: عقرب 1381 محل چاپ: هرات، مطبعه شفيقي شماره تماس 2227158 آدرس دفتر: هرات، جاده محبس وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

مشعل معرفت

نام نشریه: مشعل معرفت صاحب امتیاز: انجمن روشنگران و مدني سازي مدیر مسئول: خاطره خيري نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعي، سياسي و فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: حوت 1386 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700440625 آدرس دفتر: هرات، جاده ارزاق، دفتر انجمن آدرس ایمیل: mashal-e-marafat@yahoo.comm وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

معلم

نام نشریه: معلم a صاحب امتیاز: رياست تربيه معلم هرات  مدیر مسئول: دكتور غلام نبي يقين نوعیت: فصل نامه موضوع: تربيتي و آموزشي زبان: دري تاریخ تاسیس: خزان 1387 محل چاپ: هرات، مطبعه دولتي آزادي آدرس دفتر: هرات، رياست تربيه معلم هرات آدرس ایمیل: eart-teacher@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و …

ادامه مطلب

مشارکت

نام نشریه: مشاركت صاحب امتیاز: مجمع مشاركت مدني اسلامي مدیر مسئول: غلام حسن مجروح نوعیت: گاهنامه موضوع: سياسي، اجتماعي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1390 محل چاپ: هرات، اسلمي شماره تماس: 0700412456 آدرس دفتر: هرات، سه راهي جاده مخابرات آدرس ایمیل: asaee-310@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

مرزبانان

نام نشریه: مرزبانان صاحب امتیاز: قومانداني زون پوليس سرحدي مدیر مسئول:  محمد نعيم غيور نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، اجتماعي و مسلكي زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1391 محل چاپ: هرات، اسلمي شماره تماس: 0799351670 آدرس دفتر: قومانداني زون پوليس سرحدي آدری ایمیل: marzbananz@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

ماوراء

نام نشریه: ماوراء صاحب امتیاز: انجمن محصلان غالب مدیر مسئول: سليمان ارجمند نوعیت: گاهنامه موضوع:  علمي، فرهنگي، زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1392 محل چاپ: ستاره نقره اي شماره تماس: 232310 آدرس دفتر: هرات ، جاده ارباب اده ها آدرس ایمیل: mavera@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب