خانه / در باره ما / فرهنگسرای دوربین

فرهنگسرای دوربین

تاریخچه فرهنگسرای دوربین

فرهنگسرای دوربین نام: موسسه انکشاف خدمات اجتماعی و فرهنگسرای دوربین موسس:  نوراحمد کریمی /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ مدیر مسئول:  فرهاد اکرمی/۰۷۹۷۴۴۵۱۰۰ آدرس ایمیل: doorbinmagazine@gmail.com آدرس: ناحیه اول شهر هرات- خیابان نوایی ( سی متره سابقه ) جوار نوایی ۱۶- شرق خیابان تاریخچه و فعالیت های فرهنگسرای دوربین  فرهنگسرای دوربین در بهار سال ۱۳۹۱ خورشیدی فعالیت خود …

ادامه مطلب