آمبولانس های 24 ساعته

هرات آمبولانس

نام مکمل هرات آمبولانس وسايط هرات آمبولانس بصورت رايگان در خدمت شما گرامیان قرار دارد. شما میتوانید با شماره های تماس ذیل جهت انتقال مریضان تان بطور 24 ساعته تماس گرفته و رفع مشکل نمایید. آدرس: ناحیه اول شهر هرات- شفاخانه حوزه وی و ششصد بستر هرات. شماره تماس: 102 …

ادامه مطلب

هری آمبولانس

نام مکمل: شرکت خصوصی هری آمبولانس آدرس : افغانستان ، ناحیه سوم شهر هرات سرک ولایت مقابل شفاخانه حوزه وی هرات – جنب شفاخانه مفید. شماره های تماس: 240118 – 040 – 040-240119 – مبایل 0794613400

ادامه مطلب