معلومات عمومی

نمایندگان مردم هرات در دور هفدهم ولسى جرگه کشور

سرانجام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت هرات در بیست و هشتم ماه حوت 1397 از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. گفتنی است، انتخابات پارلمانی کشور در 28 میزان همان سال برگزار شده بود. برندگان این دور از انتخابات پارلمانی کشور عبارت اند از: 1- حبیب الرحمن پدرام 2- محمد …

ادامه مطلب

نمایندگان مردم هرات در دور سوم ولسى جرگه

افغانستان در سالهاي حکومت هاشم  يکي از دشوارترين سالهاي استبداد خاندان سلطنتي را پشت سر گذاشت . دوره ها ي دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم  و ششم پارلمان  در دوران صدارت او به کار خود ادامه داد. پارلمان در دوره سوم  بین سال های ( 1316 تا 1318 …

ادامه مطلب

زندگینامه نمایندگان مردم هرات در دور چهارم ولسى جرگه

در احصاییه وکلای دوره چهارم شورای ملی 1319- 1322 خورشیدی مطابق 1940- 1943 میلادی، اسامی زیر به عنوان نمایندگان مردم هرات در شورای ملی کشور تذکر رفته است. محمد حلیم بحیث نماینده (وکیل) مردم شیندند ( سبزوار سابقه )

ادامه مطلب

نمایندگان مردم هرات در دور هفتم ولسى جرگه

پارلمان 1949-1952  برابر با 1328 تا 1331  خورشيدي در ادبيات سياسي افغانستان به نام دوره ء هفت شوري شهرت دارد،  شماري از نويسنده گان بر اين باور اند که  در انتخابات اين پارلمان حکومت نخواسته است تا به مداخله بپردازد  تا دست کم  به  مانند گذشته ها   افراد مورد نظر …

ادامه مطلب