ح

حقیقت

نام نشریه: حقیقت صاحب امتیاز: انجمن جوانان فردا مدیر مسئول: خانم شعاع نوعیت: ماهنامه موضوع:  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات چاپ صنعتی هرات ۰۷۰۰۴۰۸۱۲۱ آدرس دفتر: هرات ، چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

حلقه مهر

نام نشریه: حلقه مهر صاحب امتیاز: روشنفکران و متعلمین هرات مدیر مسئول: محمد رضا حامدی نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۷۲۴۳۰۵۱ آدرس دفتر: هرات، لیسه سلطان غیاث الدین غوری وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب

حکومت داری خوب

نام نشریه: حکومت داری خوب صاحب امتیاز: مقام ولایت هرات مدیر مسئول: احمد معروف کبیری نوعیت: ماهنامه  موضوع: حکومت داری خوب زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۴۴۵۵۶۸ آدرس دفتر: هرات، مقام ولایت هرات وب سایت: www.herat.gov.af آدرس ایمیل: aeratgov.itoffice@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

حاکمیت مردم

نام نشریه: حاکمیت مردم صاحب امتیاز: شورای ولایتی هرات اولین مدیر مسئول: داکتر همایون عزیزی نوعیت: گاهنامه  موضوع: حکومت داری خوب زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۸۶۴۶۲۶۷۵ آدرس دفتر: مجتمع اداری مقام  ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب