مساجد جامع هرات

مسجد جامع تاریخی زیارتجاه

نام بناء: مسجد جامع زیارتجاه موقعیت: ولسوالی زیارتجاه مسیر های منتهی: فلکه شهدای 24 حوت( درب قندهار سابقه )- به سمت پل مالان ، قریه زیارتجاه شاهراه کمر بندی هرات- سمت جنوب غربی شاهراه- قریه زیارتجاه. مسجد جامع زیارتجاه، یکی از بناهای باارزش تاریخی هرات است که به دستور سلطان …

ادامه مطلب

مسجد جامع «خرقه مبارکه»

مسجد جامع «خرقه مبارکه» نام مسجد جامع: «خرقه مبارکه خطیب مسجد جامع: آدرس: ناحیه هفتم شهر هرات- پای حصار، جنبوب قلعه اختیارالدین راه های منتهی به مسجد جامع: فلکه درب ملک به سمت پایحصار فلکه شهر نو به سمت پای حصار فلکه شهدای 24 حوت ( دروازه قندهار سابقه) به سمت چهار …

ادامه مطلب

مسجد جامع بزرگ شهر هرات

مسجد جامع بزرگ شهر هرات نام: مسجد جامع بزرگ شهر هرات خطیب بر حال مسجد جامع: مولوی صاحب هبت الله فاضلی نائب خطیب مسجد جامع: شیخ الحدیث الحاج مولوی خداداد صالح موقعیت: ناحیه دوم شهر هرات جاده های منتهی به مسجد جامع: چوک گلها – جاده شمالی مسجد جامع . …

ادامه مطلب