خانه / راهنمای هرات / شرکت های تجارتی

شرکت های تجارتی

شرکت سهامی پخته هرات

شرکت سهامی پخته هرات در تعمیری بنام هوتل موفق در شمال شرقی چوک گلها که از جایداد های همین شرکت است، موقعیت دارد. این شرکت در اوایل دهه ۵۰ مطابق با ۱۹۶۰ میلادی با سرمایه گذاری تعدادی از تجار ملی ، جمعی از مردم و با اشتراک ۱۳ فیصدی ادارات …

ادامه مطلب