نشریات مجاهدین

نشريات مجاهدین در دوران جهاد و مقاومت

نشريات مجاهدین در دوران جهاد و مقاومت کودتای هفتم ثور 1357 شمسی و اشغال‌ افغانستان‌ به‌ دست‌ روسها-1358- ، به‌ تشكیل‌ و گسترش‌ نهضت‌ مقاومت‌ اسلامی‌ در این‌ كشور انجامید و مهاجرتهای‌ وسیع‌ افغانها به‌ ایران‌ و پاكستان‌، جامعه‌ افغانستان‌ را وارد مرحله‌ جدیدی‌ از تاریخ‌ معاصرش‌ ساخت‌. در این‌ …

ادامه مطلب