نویسندگان مرد هرات

اسامی کتب شاعران، نویسندگان و مولفین معاصر هراتی

در طول یک قرن گذشته شاعران و نویسندگان صاحب نام فراوانی در ولایت هرات ارز اندام نمودند و آثار گرانقدری به طبع رسانده اند که اینک فرهنگسرای دوربین به جمع آوری و مراقبت از این ارزش های فرهنگی و ادبی با تاسیس کتابخانه تخصصی مولفین هراتی پرداخته است. دور از …

ادامه مطلب