خانه / راهنمای هرات / نهاد ها و شرکت های خدماتی

نهاد ها و شرکت های خدماتی

 پشتنی تجارتی بانک – هرات

شماره تماس:۲۲۲۲۱۵۰ پشتنی تجارتی بانک درسال(۱۳۳۳)هــ.ش دردوران سلطنت محمد ظاهر شاه با سرمایۀ ابتدایی(۱۲۰)میلیون افغانی با سهامت ارگانهای مختلط دولتی و سکتوری (ریاست خزینۀ تقاعد، اسهام تعاونی ، بانک انکشاف زراعتی ) و یک تعداد اسهام آزاد تاسیس و به فعالیت آغازنمود. مؤسس و نخستین رئیس  این بانک  مرحوم جنت …

ادامه مطلب

بانک ملی افغانستان – هرات

سال تاسیس: ۱۳۱۲ موسس: عبدالمجید زابلی آدرس نماینده گی در هرات: ناحیه پنجم شهر هرات- شمال پارک فرهنگ، بین چوک سینما و چوک گلها، نبش آمریت افغان تور شماره تماس: ۲۲۲۳۳۲۰ بانک ملی افغان نخستین بانکی است که در افغانستان تأسیس شده‌است. این بانک در تاریخ  نهم ماه ثور ۱۳۱۲ هجری شمسی تأسیس …

ادامه مطلب

د افغانستان بانک هرات

د افغانستان بانک هرات نام: د افغانستان بانک هرات رئیس: انورشاه یوسفی ( رئیس بانک مرکزی زون غرب افغانستان ) شماره های تماس: ۲۲۲۵۶۵۱ آدرس: ناحیه دوم شهر هرات- چوک فرهنگ ( سینمای سابقه ) جوار جاده قوماندانی شرح مختصر پیرامون تاریخچه و فعالیت های د افغانستان بانک د افغانستان …

ادامه مطلب