ظ

ظفر

نام نشریه: ظفر صاحب امتیاز: قوماندانی قول اردوی ۲۰۷ ظفر  مدیر مسئول: دگروال نجیب الله (نجیبی) نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی ، اجتماعی و مسلکی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۳۶۰۹۸۵ آدرس دفتر: قوماندانی قول اردوی ۲۰۷ ظفر آدرس ایمیل: abdul baseer.ghori@mod.gov.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب