ظ

ظفر

نام نشریه: ظفر صاحب امتیاز: قومانداني قول اردوي 207 ظفر  مدیر مسئول: دگروال نجيب الله (نجيبي) نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي ، اجتماعي و مسلكي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1388 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0799360985 آدرس دفتر: قومانداني قول اردوي 207 ظفر آدرس ایمیل: abdul baseer.ghori@mod.gov.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب