نهاد های امنیتی

قوای چهار زرهدار

قوای چهار زرهدار در اواخر دهه چهل خورشیدی قوای ۴ و قوای ۱۵ زرهدار مجهز با تانکهای غول پیکر تشکیل شد. مقر اولیه این دو قوای زرهدار کابل بود. این دو قوا مجهز به تانک ها و نفر بر ها و تجهیزات پیشرفته نظامی بودند و افسران هر دو قوا نقش بارزی …

ادامه مطلب

قوماندانی پولیس لوای سرحد هرات

قوماندانی پولیس لوای سرحد هرات قوماندان بر حال: گلبدین الکوزی رحمت الله صافی (1385)، جنرال شیراحمد ملدانی، جنرال محمد جمعه عدیل ( عقرب 1392 )، از قوماندان پیشین این لوا در هرات بودند. تاریخچه مختصر پولیس سرحدی افغانستان! پولیس سرحدی بار اول در زمان امیر شیر علی خان بنیاد گزاری …

ادامه مطلب

قول اردوی 207 ظفر

قول اردوی 207ظفر قوماندان برحال: آدرس: 27 کیلومتری جنوب شهر هرات- شرق شاهراه هرات- قندهار معلومات مختصر پیرامون قل اردوی 207 ظفر قول اردوی 207 ظفر به تاریخ 7 میزان 1383 در تشکیل وزارت دفاع ملی توسط وزیر دفاع ملی وقت مرحوم مارشال محمدقسیم (فهیم) در 27 کیلومتری جنوب شهر …

ادامه مطلب

ریاست عمومی امنیت ملی-هرات

ریاست عمومی امنیت ملی-هرات نام ریاست: امنیت ملی ولایت هرات رئس برحال: تورن‌جنرال عبدالحلیم ( سنبله 1396 ) سید نصیراحمد علوی ( قوس 1380)، سید امیرشاه سادات (     )، تورنجنرال عبدالصبور صبور « ثابت» ( اسد ۱۳۹۳) ، تورنجنرال داد محمد حریفی  ( حوت 1395) از روسای پیشین ریاست امنیت ملی در هرات …

ادامه مطلب

قوماندانی امنیه ولایت هرات

قوماندانی امنیه ولایت هرات قوماندان برحال: مل پاسوال محمد ایوب “انصاری” (اسد 1395) عزیزالله افضلی (1371)، ملا صمد طالب (1374)، میرویس صادق (1380)، ضیاء الدین محمودی (1381)، محمد جمعه دیل (1386 )، سمیع الله قطره (1392)، جنرال عبدالباقی بهسودی ( اسد 1393 )، پاسوال عبدالمجید روزی ( دلو 1393 )، سمونوال عبدالغنی …

ادامه مطلب