نشریات هرات

هشت صبح

هشت صبح نام روزنامه: هشت صبح مدیر مسئول: مسئول روزنامه در هرات: وحید پیمان آدرس دفتر هرات: ناحیه ششم شهر هرات- شرق پارک ترقی- داخل کوچه بن بست. معلومات مختصر پیرامون روزنامه هشت صبح ۸ صبح در اول جوزا ۱۳۸۶ خورشیدی در شهر  به فعالیت آغاز کرد. این روزنامه برخلاف …

ادامه مطلب

ترانزیت

نام نشریه: ترانزيت صاحب امتیاز: اتحاديه بارچالاني افغانستان مدیر مسئول:  حليم يوسف نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادي ، آموزشي و ملوماتي زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1385 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0700400783 آدرس دفتر: هرات، جاده قومانداني وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /0796999360  

ادامه مطلب

بلدیه

نام نشریه: بلديه صاحب امتیاز: رياست شاروالي هرات مدیر مسئول: ميرزا عبدالله احراري نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، ادبي زبان: دري سال تاسیس: حوت 1311 محل چاپ: هرات، مطبعه دولتي آدرس دفتر: هرات، شهر نو- ریاست بلدیه وقت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشريه بلديه مجله …

ادامه مطلب

استعداد هاي هري

اسم نشریه: استعداد های هری صاحب امتیاز: ليسه خصوصي هري مدیر مسئول: سپنتا رهياب نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: سرطان 1387 محل چاپ: هرات، اسلمي شماره تماس: 07977526010 آدرس دفتر: هرات، جاده محبس آدرس ایمیل: Dust-magazine@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /0796999360 …

ادامه مطلب

اتفاق

نام نشریه: اتفاق موسس: حاجي محمد نادر غورياني مدیر مسئول: حميدالله كامگار نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1392 محل چاپ: هرات- چاپ تك شماره تماس: 0797896867 آدرس دفتر: هرات، ولسوالي غوريان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /0796999360 معرفی مجلۀ اتفاق …

ادامه مطلب

نام نشریه: ديار دارا موسس: فريداحمد سلجوقي مدیر مسئول: ولي احمد ميرزائي نوعیت: گاهنامه موضوع: علمي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1389 محل چاپ: هرات شماره تماس:  0798661210 آدرس دفتر: ولسوالي غوريان آدرس ایمیل: diaredara@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /0796999360 معرفی نشريۀ ديار دارا …

ادامه مطلب

راه مردم

اسم نشریه: راه مردم موسس: فيروزاحمد ضياء  مدیر مسئول: فيروزاحمد ضياء نوعیت: هفته نامه  موضوع: فرهنگي، سياسي ، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1392 محل چاپ: هرات- چاپ برتر شماره تماس: 0799049930 آدرس دفتر: هرات، سرك سي متري وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /07969993600 آدرس ایمیل: …

ادامه مطلب

شهدای جوان غوریان

اسم نشریه: شهدای جوان غوریان صاحب امتیاز: جوانان غوریان مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: گاهنامه موضوع: علمي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1390 محل چاپ: هرات آدرس دفتر: ولسوالي غوريان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /07969993600 معرفی نشريۀ شهدای جوان غوریان نشريۀ شهدای …

ادامه مطلب

فوتبال

اسم نشریه: فوتبال صاحب امتیاز: مجله رويش مدیر مسئول: داكتر محمد نيسم سها نوعیت: هفته نامه موضوع: مختص ورزش فوتبال زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1385 محل چاپ: هرات  شماره تماس: 0799353844 وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريۀ فوتبال اولین مجلۀ اختصاصی فوتبال …

ادامه مطلب

افق مبین

اسم نشریه: افق مبين صاحب امتیاز: بنياد خلفاي راشدين (رض) مدیر مسئول: دوكتور جليل الرحمن مهندس زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: ديني، علمي ، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1392 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0777579243 آدرس دفتر: هرات- جنوب پارك مسجد جامع وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و …

ادامه مطلب