نشریات هرات

هشت صبح

هشت صبح نام روزنامه: هشت صبح مدیر مسئول: مسئول روزنامه در هرات: وحید پیمان آدرس دفتر هرات: ناحیه ششم شهر هرات- شرق پارک ترقی- داخل کوچه بن بست. معلومات مختصر پیرامون روزنامه هشت صبح ۸ صبح در اول جوزا ۱۳۸۶ خورشیدی در شهر  به فعالیت آغاز کرد. این روزنامه برخلاف …

ادامه مطلب

ترانزیت

نام نشریه: ترانزیت صاحب امتیاز: اتحادیه بارچالانی افغانستان مدیر مسئول:  حلیم یوسف نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادی ، آموزشی و ملوماتی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۷۸۳ آدرس دفتر: هرات، جاده قوماندانی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰  

ادامه مطلب

بلدیه

نام نشریه: بلدیه صاحب امتیاز: ریاست شاروالی هرات مدیر مسئول: میرزا عبدالله احراری نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، ادبی زبان: دری سال تاسیس: حوت ۱۳۱۱ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، شهر نو- ریاست بلدیه وقت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین معرفی نشریه بلدیه مجله …

ادامه مطلب

استعداد های هری

اسم نشریه: استعداد های هری صاحب امتیاز: لیسه خصوصی هری مدیر مسئول: سپنتا رهیاب نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۷۷۵۲۶۰۱۰ آدرس دفتر: هرات، جاده محبس آدرس ایمیل: Dust-magazine@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ …

ادامه مطلب

اتفاق

نام نشریه: اتفاق موسس: حاجی محمد نادر غوریانی مدیر مسئول: حمیدالله کامگار نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- چاپ تک شماره تماس: ۰۷۹۷۸۹۶۸۶۷ آدرس دفتر: هرات، ولسوالی غوریان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی مجلۀ اتفاق …

ادامه مطلب

نام نشریه: دیار دارا موسس: فریداحمد سلجوقی مدیر مسئول: ولی احمد میرزائی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس:  ۰۷۹۸۶۶۱۲۱۰ آدرس دفتر: ولسوالی غوریان آدرس ایمیل: diaredara@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریۀ دیار دارا …

ادامه مطلب

راه مردم

اسم نشریه: راه مردم موسس: فیروزاحمد ضیاء  مدیر مسئول: فیروزاحمد ضیاء نوعیت: هفته نامه  موضوع: فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- چاپ برتر شماره تماس: ۰۷۹۹۰۴۹۹۳۰ آدرس دفتر: هرات، سرک سی متری وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰۰ آدرس ایمیل: …

ادامه مطلب

شهدای جوان غوریان

اسم نشریه: شهدای جوان غوریان صاحب امتیاز: جوانان غوریان مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: ولسوالی غوریان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰۰ معرفی نشریۀ شهدای جوان غوریان نشریۀ شهدای …

ادامه مطلب

فوتبال

اسم نشریه: فوتبال صاحب امتیاز: مجله رویش مدیر مسئول: داکتر محمد نیسم سها نوعیت: هفته نامه موضوع: مختص ورزش فوتبال زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات  شماره تماس: ۰۷۹۹۳۵۳۸۴۴ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریۀ فوتبال اولین مجلۀ اختصاصی فوتبال …

ادامه مطلب

افق مبین

اسم نشریه: افق مبین صاحب امتیاز: بنیاد خلفای راشدین (رض) مدیر مسئول: دوکتور جلیل الرحمن مهندس زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: دینی، علمی ، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۷۷۵۷۹۲۴۳ آدرس دفتر: هرات- جنوب پارک مسجد جامع وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و …

ادامه مطلب