هنرهای ترسیمی

چهره های نقش آفرین مهاجرت

تلاش‌های دختران و زنان افغان برای ساختن فلم‌هایی با پیام‌های انسانی که می‌توان به عنوان امیدهای آینده سینمای افغانستان به آن‌ها نگاه کرد، ادامه دارد و احتمالاً آینده خوبی نیز در انتظار شان خواهد بود. ما در اين شماره از دوربين به سراغ سينماگران جواني رفته ايم كه دور از …

ادامه مطلب