تلویزیون ها

رسانه های فعال در هرات

رسانه های فعال در هرات هم اکنون ولایت هرات از حیث تعداد رسانه های فعال در کشور، بعد از کابل مقام دوم را داراست. فعالیت 19 تلویزیون، 24 شبکه رادیویی محلی، بیش از ده نهاد رسانه ای و دهها نشریه چاپی در این شهر و دیار کمک باالقوه ای در …

ادامه مطلب

تازه ترین لیست آبدت شده از تلویزیون های محلی هرات – 1397

در حال حاضر به تعداد 19 شبکه تلویزیونی محلی در ولایت هرات  فعالیت دارند که به سیستم انالوک عیار  میباشند. از این میان تعداد انگشت شماری هم نشرات ماهواره ای شان را از اوایل سال 1397 خورشیدی آغاز نموده اند. وبسایت دوربین آخرین معلومات پیرامون تلویزیون های محلی هرات را که تهیه و ترتیب داده …

ادامه مطلب

تلویزیون های مرکزی در هرات

تلویزیون های مرکزی در هرات باید گفت که تعداد تلویزیون های فعال در کشور همانند رادیو ها و نشریات چاپی زیاد می باشد. اما سایت دوربین در این لیست تنها رسانه هایی را قرار داده است که جواز فریکانسی شان را در ولایت هرات از سوی وزارت مخابرات کشور بدست …

ادامه مطلب

تلویزیون ملی هرات

ات نام تلویزیون: ملی هرات صاحب امتیاز: ریاست رادیو و تلویزیون افغانستان مدیر مسئول: سمیع وفا تاریخ شروع نشرات: 1367 فریکانس: 217.25 آدرس: ناحیه اول شهر هرات- خیابان خواجه علی موفق- سمت شمال خیابان- متصل به مقام ولایت تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون ملی هرات تلويزيون ملي هرات نشرات تلویزیون هرات به …

ادامه مطلب

تلویزیون آریانا هرات

نام تلویزیون: آریانا هرات موسس: احسان الله بیات مدیر مسئول: احمد فواد احمدی تاریخ شروع نشرات: 1393 فریکانس: 48.25 چینل: آدرس: ناحیه پنجم شهر هرات- خیابان 66 چهرمتره- سمت غرب خیابان- تعمیر شرکت افغان بیسیم ادرس ایمیل: تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون آریانا محلی هرات:  

ادامه مطلب

تلویزیون آسیا

نام تلویزیون: آسیا موسس: مرحوم امان الله عطایی مدیر مسئول: مقصود احراری تاریخ شروع نشرات: 1389 فریکانس: 479.25 چینل: آدرس: ناحیه چهارم شهر هرات- سه راهی آب بخش بادمرغان ادرس ایمیل: تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون آسیا:   مرحوم امان الله عطایی ( موسس تلویزیون آسیا ) —————————————————————————-

ادامه مطلب

تلویزیون استقلال

نام تلویزیون: استقلال موسس: احمد علی جبرائیلی مدیر مسئول: محمد علی جبرائیلی تاریخ شروع نشرات: 1392 فریکانس: 567.25 چینل: آدرس: ناحیه چهارم شهر هرات- چهار راهی زمان جان- سمت بکرآباد- چهار راهی آخر ادرس ایمیل: تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون استقلال:

ادامه مطلب

تلویزیون اصلاح

نام تلویزیون: اصلاح موسس: خلیل احمد مدیر مسئول: عبدالرحیم رحمانی  تاریخ شروع نشرات: 1390 فریکانس: 607.25 چینل: 30 آدرس: ناحیه اول شهر هرات- چهار راهی معارف- سمت جاده محبس- بن سینای 30- داخل کوچه بن بست ادرس ایمیل: تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون اصلاح:

ادامه مطلب

تلویزیون تابان

نام تلویزیون: تابان موسس: عبدالکریم صادقی مدیر مسئول: عبدالعزیز صادقی تاریخ شروع نشرات: 1387 فریکانس: 527.25 چینل: آدرس: ناحیه ششم شهر هرات- خیابان فرقه سابق – بالاتر از نو آباد- سمت جنوب خیابان- ساختمان آهن آلات هرات- منزل پنجم ادرس ایمیل: تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون تابان:

ادامه مطلب

تلویزیون ترقی

نام تلویزیون: ترقی موسس: سید اسماعیل رحمانی مدیر مسئول: عمر نصیر مجددی تاریخ شروع نشرات: 1390 فریکانس: 543.45 چینل: آدرس: ناحیه دوم شهر هرات- خچوک گلها – سمت جاده شمالی مسجد جامع بزرگ شهر هرات – مجتمع تجارتی فرزاد- منزل ششم ادرس ایمیل: تاریخچه شروع به فعالیت تلویزیون ترقی:

ادامه مطلب