د

نام نشریه: دیار دارا موسس: فریداحمد سلجوقی مدیر مسئول: ولی احمد میرزائی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس:  ۰۷۹۸۶۶۱۲۱۰ آدرس دفتر: ولسوالی غوریان آدرس ایمیل: diaredara@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریۀ دیار دارا …

ادامه مطلب

دوربین

نام نشریه: دوربین صاحب امتیاز: موسسه انکشاف اجتماعی و فرهنگسرای دوربین مدیر مسئول فرهنگسرا: فرهاد اکرمی مدیر مسئول مجله: نوراحمد کریمی سردبیر: بصیراحمد عاصمی نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، هنری و اجتماعی    زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ آدرس دفتر: ناحیه اول شهر …

ادامه مطلب

دیباچه

نام نشریه: دیباچه موسس: مرحوم محمد شعیب رامز مدیر مسئول: مرحوم محمد شعیب رامز نوعیت: ماهنامه موضوع: ادبی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس:۲۲۲۲۱۴۲ آدرس دفتر: ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی ماهنامه دیباچه مرحوم محمد شعیب رامز ( …

ادامه مطلب

درخت دوستی

درخت دوستی ریاست معارف هرات  محمود رضائی ماهنامه علمی، فرهنگی دری ۱۳۸۸ هرات، مهر حبیب ریاست معارف هرات mr-razai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه  درخت دوستی درخت دوستی، عنوان ماهنامه ای وزین و معلوماتی بوده که از سوی پنج مکتب برگزیده معارف، در شهر …

ادامه مطلب

درخت دانش

نام نشریه: درخت دانش صاحب امتیاز: ریاست معرف مدیر مسئول: محمود رضائی نوعیت: ماهنامه موضوع: اتصال مکاتب هرات و لندن    زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۴۰۸۰۳۲۴ آدرس دفتر: هرات ریاست معارف هرات آدرس ایمیل: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

د پولیس غژ

نام نشریه: د پولیس غژ صاحب امتیاز: پولیس زون ۶۰۶ انصار مدیر مسئول: سمنوال الحاج عبدالروف احمدی نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، فرهنگی، ادبی ،    زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۱۱۶ آدرس دفتر: قوماندانی پولیس زون ۶۰۶ انصار آدرس ایمل: ab.raouf@moi.gov.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب

د هرات پیغام

نام نشریه: د هرات پیغام صاحب امتیاز: حزب افغان ملت مدیر مسئول:  فرید الدین کاکر نوعیت: ماهنامه موضوع: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی    زبان: دری، پشتو تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۶۴۸۶۰ آدرس دفتر: هرات، جاده سی متره آدرس ایمیل: daherat-payam@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

دریچه

نام نشریه: دریچه موسس: محمد صادق اجمل مدیر مسئول: امید محمودی نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۶۹۰۵ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه دریچه نشریه دریچه، گاهنامه مخصوص مرکز تربیوی پیروزی در ولایت هرات می …

ادامه مطلب

دوست

نام نشریه: دوست موس: زیبا رحیمی مدیر مسئول: زیبا رحیمی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۴۷۰۸۷۴۶ آدرس ایمیل: Dust-magazine@yahoo.com آدرس دفتر: هرات، سه راهی بادمرغان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

د غیرت شمله مهالنی

نام نشریه: د غیرت شمله مهالنی صاحب امتیاز: په هرات کی دوردگو شورا مدیر مسئول: نعمت الله پتانزی نوعیت: گاهنامه موضوع: فرهنگی، علمی ، اجتماعی زبان: پشتو و دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۷۲۱۷۳۰۸ آدرس دفتر: هرات، شهر نو وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب