پ

پیام مهر

نام نشریه: پيام مهر صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگي و قرآني كوثر مدیر مسئول: محمد نبي خليلي نوعیت: گاهنامه  موضوع: اجتماعي، فرهنگي، ديني زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1389 محل چاپ: هرات – مهر حبيب شماره تماس: 0799538773 آدرس دفتر: هرات ، شهرك جرئيل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

پیک شادی

نام نشریه: پيك شادي صاحب امتیاز: ماهنامه دوربين  مدیر مسئول: نوراحمد كريمي نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگي، اجتماعي و ورزشي زبان: دري تاریخ چاپ: سنبله 1384 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0796999360 آدرس دفتر: هرات، سه راهي آب بخش بادمرغان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 …

ادامه مطلب

پيگام نور

نام نشریه: پيگام نور صاحب امتیاز: ليسه عالي گوهر شاد  مدیر مسئول: فاطمه عزيزي نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمي، فرهنگي و  اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: سرطان 1388 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700406923 آدرس دفتر: هرات، ليسه گوهرشاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی مجله پيگام نور …

ادامه مطلب

پیغام نجات

اسم نشریه: پيغام نجات صاحب امتیاز: شركت لايبرتي كاپوريشن  مدیر مسئول: عبدالرحيم مباحث نوعیت: ماهنامه  موضوع: سياسي، فرهنگي و  اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1387 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0799032859 آدرس دفتر: هرات،  سرک 64 متره، شمال سرک وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 معرفی …

ادامه مطلب

پیشه وران

نام نشریه: پيشه وران صاحب امتیاز: اتحاديه صنفي پيشه وران مدیر مسئول:  حسين علي علي زاده نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1389 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0799153132 آدرس دفتر: هرات، جاده بدیل مناره ها آدرس ایمیل: alizadah2008@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

پیامک

نام نشریه: پيامك صاحب امتیاز: مجله دوربين مدیر مسئول: نوراحمد كريمي نوعیت: ويژه نامه موضوع: فرهنگي، اجتماعي و سياسي زبان: دري  تاریخ تاسیس: اسد 1387  محل چاپ: هرات- مهرحبيب شماره تماس: 221093 آدرس دفتر: خیابان نوایی ( سی متره سابقه) فرهنگسرای دوربین وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب

پیام همبستگی

نام نشریه: پيام همبستگي صاحب امتیاز: شوراي همبستگي ولايت هرات مدیر مسئول: عبدالرزاق حنيف نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگي،  اجتماعي و ادبي زبان: دري تاریخ تاسیس: 14 قوس 1381 محل چاپ: هرات شماره تماس: 250186 آدرس دفتر: جوار  زیارت خواجه محمد تاكي (رح) وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

پیام هریوا

نام نشریه: پيام هريوا موسس: خليل الله فائز تيموري  مدیر مسئول: خليل الله فائز تيموري نوعیت: ماهنامه  موضوع: سياسي، اجتماعي و فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1386 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0700467757 آدرس دفتر: هرات- جاده مخابرات- مقابل کنسولگری ترکمنستان harewapayam@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

پیام معلم

نام نشریه: پيام معلم صاحب امتیاز: اتحاديه صنفي معلمان هرات  مدیر مسئول: نذيراحمد روشن نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگي، اجتماعي و ادبي زبان: دري تاریخ تاسی: جوزا 1383 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 223154 آدرس دفتر: هرات، ليسه مسلكي زراعت- دفتر اتحادیه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ 0700414949 …

ادامه مطلب

پيام محيط زيست

نام نشریه: پيام محيط زيست صاحب امتیاز: رياست محيط زيست  اولین مدیر مسئول: عبدالقيوم افغان نوعیت: ماهنامه  موضوع: تخصصي، فرهنگي و اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: جدي 1385 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 444200 آدرس دفتر: هرات، مجتمع اداري ولايت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب