خانه / حوادث / خانوادگی

خانوادگی

مشاجره خانواده گی به پایان زندگی یک دختر مظلوم انجامید

( بخش حوادث وبسایت دوربین ) در یکی از روز ها، زنی را به شفاخانه انتقال دادند  که دچار آسیب ‌دیدگی شده و وضعیت خوبی نداشت. وقتی نرس ‌های اتاق عاجل شفاخانه معاینه کردند، اعلام نمودند، این زن قبل از رسیدن به شفاخانه جانش را از دست داده ‌است. به …

ادامه مطلب

بی سرنوشتی فرزندان از اثر قتل پدر خانواده

( بخش حوادث وبسایت دوربین ) اولین‌‌بار که سلیم سیگار به ‌دست گرفت، حدوداً ١۴ساله بود، یک سال بعد، کشیدن چرس را شروع کرد و این آغاز راه بی‌بازگشتی بود که باعث شد، دستش به خون پدر آلوده شود. سلیم فرزند کلان خانواده ای بود که ٩ پسر و دختر …

ادامه مطلب

پشیمانی بعد از عصبانیت

( برگرفته از شماره ۱۰۵ ماهنامه دوربین ) زنی جوان که سراپایش با باند های سفید پوشیده شده بود، از چند روز بدینسو در بستر شفاخانه به سر می برد. او  قربانی زندگی خشنوت باری بود که از همان طفولیت برایش رقم خورده بود. او اینگونه حکایت زندگی اش را …

ادامه مطلب

سرنوشت اسفناک یک جوان

( برگرفته از شماره ۱۰۵ ماهنامه دوربین ) در اوج ناکامی و شکست حاصل از اعتیادی که با سهل انگاری و از روی معاشرت با رفقای ناباب مبتلایش شده بود، اعضای خانواده نتوانستند، بودنش را در کنار خود تحمل کنند و او مجبور به ترک خانه و زیارت نشین شد. …

ادامه مطلب

در میان دود و مرگ

برگرفته از صفحه اجتماعی شماره ۱۰۶ مجله دوربین/حوت ۱۳۹۷ درخیابان‌های شهر هرات راه می‌رفتم که ناگهان در وسط بلوار اصلی ترین خیابان شهر، اشخاصی زیر پتو خزیده، کنجکاوی‌ام را برانگیخت. نزدیک‌تر شدم افرادی که در میان شان زن هم بود، در حال مصرف مواد بودند . صحبت‌های یکی از این  …

ادامه مطلب

سرنوشت اسفناک یک جوان آلوده به اعتیاد

در اوج ناکامی و شکست حاصل از اعتیادی که با سهل انگاری و از روی معاشرت با رفقای ناباب مبتلایش شده بود، اعضای خانواده نتوانستند، بودنش را در کنار خود تحمل کنند و او مجبور به ترک خانه و زیارت نشین شد. ( س. م  ) جوان جسور و تنومندی …

ادامه مطلب