خانوادگی

مشاجره خانواده گی به پایان زندگی یک دختر مظلوم انجامید

( بخش حوادث وبسایت دوربین ) در یکی از روز ها، زنی را به شفاخانه انتقال دادند  که دچار آسیب ‌دیدگی شده و وضعیت خوبی نداشت. وقتی نرس ‌های اتاق عاجل شفاخانه معاینه کردند، اعلام نمودند، این زن قبل از رسیدن به شفاخانه جانش را از دست داده ‌است. به …

ادامه مطلب

بی سرنوشتی فرزندان از اثر قتل پدر خانواده

( بخش حوادث وبسایت دوربین ) اولین‌‌بار که سلیم سیگار به ‌دست گرفت، حدوداً ١٤ساله بود، یک سال بعد، کشیدن چرس را شروع کرد و این آغاز راه بی‌بازگشتی بود که باعث شد، دستش به خون پدر آلوده شود. سلیم فرزند کلان خانواده ای بود که ٩ پسر و دختر …

ادامه مطلب

پشیمانی بعد از عصبانیت

( برگرفته از شماره 105 ماهنامه دوربین ) زني جوان كه سراپايش با باند هاي سفيد پوشيده شده بود، از چند روز بدينسو در بستر شفاخانه به سر مي برد. او  قرباني زندگي خشنوت باري بود كه از همان طفوليت برايش رقم خورده بود. او اينگونه حكايت زندگي اش را …

ادامه مطلب

سرنوشت اسفناک یک جوان

( برگرفته از شماره 105 ماهنامه دوربین ) در اوج ناكامي و شكست حاصل از اعتيادي كه با سهل انگاري و از روي معاشرت با رفقاي ناباب مبتلايش شده بود، اعضاي خانواده نتوانستند، بودنش را در كنار خود تحمل كنند و او مجبور به ترك خانه و زيارت نشين شد. …

ادامه مطلب

در میان دود و مرگ

برگرفته از صفحه اجتماعی شماره 106 مجله دوربین/حوت 1397 درخیابان‌های شهر هرات راه می‌رفتم که ناگهان در وسط بلوار اصلی ترین خیابان شهر، اشخاصی زیر پتو خزیده، کنجکاوی‌ام را برانگیخت. نزدیک‌تر شدم افرادی که در میان شان زن هم بود، در حال مصرف مواد بودند . صحبت‌های یکی از این  …

ادامه مطلب

سرنوشت اسفناک یک جوان آلوده به اعتیاد

در اوج ناكامي و شكست حاصل از اعتيادي كه با سهل انگاري و از روي معاشرت با رفقاي ناباب مبتلايش شده بود، اعضاي خانواده نتوانستند، بودنش را در كنار خود تحمل كنند و او مجبور به ترك خانه و زيارت نشين شد. ( س. م  ) جوان جسور و تنومندي …

ادامه مطلب