ر

راه مردم

اسم نشریه: راه مردم موسس: فيروزاحمد ضياء  مدیر مسئول: فيروزاحمد ضياء نوعیت: هفته نامه  موضوع: فرهنگي، سياسي ، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1392 محل چاپ: هرات- چاپ برتر شماره تماس: 0799049930 آدرس دفتر: هرات، سرك سي متري وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /07969993600 آدرس ایمیل: …

ادامه مطلب

روشنگران

نام نشریه: روشنگران صاحب امتیاز: موسسه تربيه معلم توحيد مدیر مسئول: محمود رضائي نوعیت: گاهنامه موضوع: علمي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: قوس 1391 محل چاپ: هرات شماره تماس: 2230293 آدرس دفتر: هرات ، جاده حاجي هاشم آدرس ایمیل: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

رفاه نوجوان

نام نشریه: رفاه نوجوان موسس: ويس احمد حكمت مدیر مسئول: ويس احمد حكمت نوعیت: هفته نامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زبان: دري تاریخ تاسیس: قوس 1383 محل چاپ: هرات- بصير اسلمي شماره تماس: 0798034911 هرات، چهار راهي آمريت وبسایت: www.facebook.com/rafamagazine آدرس ایمیل:rafamagazine.wais@gmail.com  وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

ره آورد آزادی

نام نشریه: ره آورد آزادي موسس: نوراحمد كريمي مدیر مسئول: نوراحمد كريمي نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، اجتماعي، سياسي زبان: دري تاریخ تاسیس: ميزان 1383 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0700414949 آدرس دفتر: چهار راهي آمريت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0700414949 معرفی ماهنامه …

ادامه مطلب

رویش

نام نشریه: رويش موسس: داكتر محمد نسيم سها مدیر مسئول: داكتر محمد نسيم سها نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعي، فرهنگي و ورزشي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1382 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0796932007 آدرس دفتر: جاده ولايت، مقابل كنسولگري ايران dr-nasim-soha@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

ریان

نام نشریه: ريان صاحب امتیاز: رياست حج و اوقاف مدیر مسئول: زيرنظر هيات تحرير نوعیت: ويژه نامه موضوع: ماه مبارك  رمضان زبان: دري تاریخ تاسیس:1383 محل چاپ: هرات، مطبعه دولتي آدرس دفتر- جاده مخابرات- جوار مسجد جامع پارک وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0700414949 معرفی …

ادامه مطلب

راهیان نور

راهيان نور موسسه فرهنگي راهيان نور  بصيراحمد دانشيار بختيار ماهنامه ديني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي دري سرطان 1387 هرات- اسلمي 0700412866 درب قندهار، موسسه راهيان نور ندارد b-daneshyar01@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0700414949 معرفی ماهنامه راهيان نور ماهنامه راهيان نور، در قالب چهار صفحه و …

ادامه مطلب

راه وطن

نام نشریه: راه وطن صاحب امتیاز: حزب متحد ملي – هرات  مدیر مسئول: محمد نعيم غيور نوعیت: گاهنامه موضوع: سياسي زبان: دري تاریه تاسیس: سرطان 1386 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0799101645  آدرس دفتر: هرات، چهار راهي آمريت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0700414949 معرفی ماهنامه راه …

ادامه مطلب

راه نجات

نام نشریه: راه نجات موسس: عبدالرحيم مباحث مدیر مسئول: عبدالرحيم مباحث نوعیت: گاهنامه موضوع: سياسي، اقتصادي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: سرطان 1387 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0799032859 آدرس دفتر: بلوار مام فحر رازي، شركت ليبرتي آدرس ایمیل: raahe-nejaat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

راه ابریشم

نام نشریه: راه ابريشم صاحب امتیاز: رياست گمرك هرات مدیر مسئول: سيداقا خان حسيني نوعیت: فصلنامه موضوع: اقتصادي زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1390 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0799050907 آدرس دفتر: رياست گمرك هرات آدر ایمیل: firoozzia@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب