نهاد های خیریه

موسسات و بنیاد های خیریه در هرات

۱- موسسۀ خیریۀ علوی Welcome to Olawi website Velkommen til Olawi hjemmeside موسسه خیریه لوی از بدو تاسیس که در اوایل دهه نود خورشیدی بوده است تا کنون در بخش های معارف صحت محیط زیست و همچنان در حوزه های فرهنگی و هنری مصدر خدمات بزرگی گردیده و طی این سالها …

ادامه مطلب