س

سیاست

 اسم نشریه: سیاست موسس: فاطمه پویا  مدیر مسئول: نذیراحمد رها نوعیت: روزنامه موضوع: سیاسی، خبری زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۵ دلو ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۰۱۴۱۹۱ آدرس دفتر: هرات ، سرک سی متره وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی روزنامه سیاست   نذیراحمد رها …

ادامه مطلب

سلام سلام بچه ها

نام نشریه: سلام سلام بچه ها موسس: ثریا رحیمی مدیر مسئول:  ثریا رحیمی نوعیت: فصلنامه موضوع: ویژه کودکان زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۵۵۲۰۶ آدرس دفتر: هرات ، چوک گلها آدرس ایمیل: ssbh.ma @gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی مجله …

ادامه مطلب

سفینه نجات

نام نشریه: سفینه نجات صاحب امتیاز: ریاست حج و اوقاف  مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: : ویژنامه موضوع: ویژه روز عاشورا زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات ، جاده مخابرات وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ سفینه نجات، از …

ادامه مطلب

سفیر

نام نشریه: سفیر موسس: عبدالمجید نامجو  مدیر مسئول: عبدالمجید نامجو نوعیت: ماهنامه موضوع: سیاسی، فرهنگی، علمی، زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات- چاپ تک شماره تماس: ۰۷۹۷۳۵۲۶۷۱ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: safier@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه سفیر ماهنامه سفیر که صاحب …

ادامه مطلب

سروش

اسم نشریه: سروش صاحب امتیاز: انجمن علمی فرهنگی سروش  مدیر مسئول: ضیاءالدین شهریار نظامی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۵۴۷۱۱ آدرس دفتر: هرات ، جاده میر صالح ملا وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه سروش …

ادامه مطلب

سخن

نام نشریه: سخن صاحب امتیاز: بنیاد شهید احمد شاه مسعود  مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، علمی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۳۰۰۱ آدرس دفتر: هرات ، جاده ولایت- چهار راهی معارف- بنیاد شهید مسعود وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب

سلام

نام نشریه: سلام موسس: سید حسین انوری مدیر مسئول:  محمد محسنی نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، سیاسی، اجتماعی زبان: دری تاریخ چاپ: حوت ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۴۷۰۸۶۹ آدرس دفتر: هرات ، باغ آزادی آدرس ایمیل: salam-mmat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی مجله سلام …

ادامه مطلب