س

سیاست

 اسم نشریه: سياست موسس: فاطمه پويا  مدیر مسئول: نذيراحمد رها نوعیت: روزنامه موضوع: سياسي، خبري زبان: دري تاریخ تاسیس: 15 دلو 1384 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0799014191 آدرس دفتر: هرات ، سرك سي متره وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی روزنامه سياست   نذیراحمد رها …

ادامه مطلب

سلام سلام بچه ها

نام نشریه: سلام سلام بچه ها موسس: ثريا رحيمي مدیر مسئول:  ثريا رحيمي نوعیت: فصلنامه موضوع: ويژه كودكان زبان: دري تاریخ تاسیس: 1388 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 255206 آدرس دفتر: هرات ، چوك گلها آدرس ایمیل: ssbh.ma @gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی مجله …

ادامه مطلب

سفینه نجات

نام نشریه: سفينه نجات صاحب امتیاز: رياست حج و اوقاف  مدیر مسئول: زير نظر هيات تحرير نوعیت: : ويژنامه موضوع: ويژه روز عاشورا زبان: دري سال تاسیس: 1383 محل چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات ، جاده مخابرات وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 سفينه نجات، از …

ادامه مطلب

سفیر

نام نشریه: سفير موسس: عبدالمجيد نامجو  مدیر مسئول: عبدالمجيد نامجو نوعیت: ماهنامه موضوع: سياسي، فرهنگي، علمي، زبان: دري تاریخ تاسیس: حوت 1390 محل چاپ: هرات- چاپ تك شماره تماس: 0797352671 آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: safier@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی نشريه سفير ماهنامه سفير كه صاحب …

ادامه مطلب

سروش

اسم نشریه: سروش صاحب امتیاز: انجمن علمي فرهنگي سروش  مدیر مسئول: ضياءالدين شهريار نظامي نوعیت: گاهنامه موضوع: علمي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1390 محل چاپ: هرات شماره تماس: 254711 آدرس دفتر: هرات ، جاده مير صالح ملا وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی نشريه سروش …

ادامه مطلب

سخن

نام نشریه: سخن صاحب امتیاز: بنياد شهيد احمد شاه مسعود  مدیر مسئول: زير نظر هيات تحرير نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، علمي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: دلو 1384 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 223001 آدرس دفتر: هرات ، جاده ولايت- چهار راهی معارف- بنیاد شهید مسعود وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب

سلام

نام نشریه: سلام موسس: سيد حسين انوري مدیر مسئول:  محمد محسني نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، سياسي، اجتماعي زبان: دري تاریخ چاپ: حوت 1384 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0799470869 آدرس دفتر: هرات ، باغ آزادي آدرس ایمیل: salam-mmat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال: ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/0796999360 معرفی مجله سلام …

ادامه مطلب