ج-چ-ح-خ

حقیقت

نام نشریه: حقیقت صاحب امتیاز: انجمن جوانان فردا مدیر مسئول: خانم شعاع نوعیت: ماهنامه موضوع:  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات چاپ صنعتی هرات ۰۷۰۰۴۰۸۱۲۱ آدرس دفتر: هرات ، چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

خیابان

نام نشریه: خیابان موسس: حاجی سیروس علاف اولین مدیر مسئول:  روح الامین امینی نوعیت: هفته نامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی    زبان: دری تاریخ چاپ: اسد ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۲۷۲۴۴ آدرس دفتر : هرات ، جاده بادمرغان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

خورشید

خورشید انجمن جوانان خورشید عزیز احمد بهمنش ماهنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی    دری قوس ۱۳۸۹ هرات- اسلمی ۰۷۹۷۳۸۰۲۷۷ هرات، قریه اسحاق سلیمان sunyouthassociation@yahoo.coom وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه خورشید ماهنامه خورشید، ارگان نشراتی (انجمن جوانان خورشید در ولایت هرات) بوده که نخستین شماره آن، …

ادامه مطلب

خانه فرهنگ

نام نشریه: خانه فرهنگ صاحب امتیاز: مرکز فرهنگی شهرک کهدستانی مدیر مسئول: الحاج عبدالستار پهلوان نوعیت: ویژه نامه  موضوع: فرهنگی، هنری زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۴۲۰۹۰۰ آدرس دفتر: شهرک شیخ احمد کهدستانی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

خانه خبر

خانه خبر سیداحمد شاه کامیار  سیداحمد شاه کامیار هفته نامه  خبری، سیاسی، اجتماعی دری حوت ۱۳۹۱ هرات- چاپ دانش ۰۷۹۹۶۵۶۹۹۴ جاده مخابرات- ندارد www.khana.com ahmadmesaq@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی هفته نامه خانه خبر اولین شماره هفته نامه «خانه خبر» با شعار ( روشنگر حقیقت …

ادامه مطلب

خبرنگار

نام نشریه: خبرنگار موسس: وحید رحمتی مدیر مسئول: وحید رحمتی نوعیت: دو هفته نامه مووضوع: نشرات امتحانی    زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۶۷۴۵۱   آدرس ایمیل:kabarnegar@yahoo.coom وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه خبرنگار خبرنگار، عنوان دو هفته نامه …

ادامه مطلب

جوانه

نام نشریه: جوانه صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی جوانه مدیر مسئول: عبدالله کاظمی نوعیت: گاهنامه موضوع: برای متعلمین زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۷۲ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات ، چهار سوق شهر قدیم، مدرسه علمیه صادقیه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

جهش

نام نشریه: جهش صاحب امتیاز: لیسه سروستان انجیل مدیر مسئول: محمد غلامی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، اجتماعی ، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات، اسلمی آدرس دفتر: هرات، سرک میدان هوایی- لیسه سروستان انجیل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

جلوه نی

نام نشریه: جلوه نی صاحب امتیاز: انجمن خوشنویسان هرات مدیر مسئول:  زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ویژه نامه موضوع: فرهنگی و هنری زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، چاپخانه توانا آدرس دفتر: هرات، جوارکتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب

جوانان در مسیر سبز

نام نشریه: جوانان در مسیر سبز موسس: حبیب الله حبیبی مدیر مسئول: حبیب الله حبیبی نوعیت: گاهنامه  موضوع: علمی، اجتماعی،فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۰۲۰۷ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: massoud-ahmadii @skype.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه …

ادامه مطلب