س-ش-ص-ض

شهدای جوان غوریان

اسم نشریه: شهدای جوان غوریان صاحب امتیاز: جوانان غوریان مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: گاهنامه موضوع: علمي، فرهنگي زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1390 محل چاپ: هرات آدرس دفتر: ولسوالي غوريان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /07969993600 معرفی نشريۀ شهدای جوان غوریان نشريۀ شهدای …

ادامه مطلب

شهر ما

نام نشریه: شهرما صاحب امتیاز: رياست شاروالي هرات موسس: الحاج محمد رفیق مجددی نوعیت: ماهنامه موضوع:  اجتماعي، فرهنگي، علمي زبان: دري سال تاسیس: اسد 1385 محل پاپ: هرات – مهر حبيب شماره تماس: 2227945 آدرس دفتر: هرات ، شهرنو- شاروالی هرات وب سایت: Www.herat.af آدرس ایمیل: info@harat.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب

صحت روان

نام نشریه: صحت روان صاحب امتیاز: مركز آموزشي صحت رواني مدیر مسئول:  داكتر خليل احمد رحماني نوعیت: فصلنامه موضوع: صحي، رواني زبان: دري تاریخ تاسیس: 1387 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0799861596 آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: mhtc.h.nurses.training@iam-afghanistan.org وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی …

ادامه مطلب

صفر

نام نشریه: صفر موسس: سيدنور محمدي مدیر مسئول:  سيد نور محمدي نوعیت: هفته نامه موضوع: سياسي،فرهنگي و اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: سنبله 1386 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0700425229 آدرس دفتر: هرات sefr-o-@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريۀ صفر سید …

ادامه مطلب

صدای هریوا

اسم نشریه: صداي هريوا تاریخ تاسیس: موسس: محمد موسي رضايي مدیر مسئول:  محمد موسي رضايي نوعیت: هفته نامه موضوع: خبري، سياسي زبان: دري تاریخ تاسیس: 1382 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 224583 آدرس دفتر: هرات ، پاي مناره ها آدرس ایمیل: sadahehariwa@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

صبح سعادت

نام نشریه: صبح سعادت موسس: قاضي سيد يحي مصطفوي مدیر مسئول: سيد محمد عظيم كبرزاني نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي، سياسي و اجتما زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1386 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0799872223 آدرس دفتر: هرات ، چهار راهي مستوفيت آدرس ایمیل: sobhe-seadat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

توسعه و صنعت

نام نشریه: توسعه و صنعت صاحب امتیاز: اتحاديه صنعتگران هرات مدیر مسئول:  محمد يعقوب مشعوف نوعیت: ماهنامه  موضوع: صنعتي، تجارتي زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1385 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 223578 آدرس دفتر: هرات، – اتحاديه صنعتكاران وب سایت: www.harat-inu.com آدرس ایمیل: heratindustrialunion@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

صبح امید

نام نشریه: صبح اميد صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگي قرآن و عترت  مدیر مسئول: محمد جواد رجب زاده نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگي، اجتماعي، سياسي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1384 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 222318 آدرس دفتر: انتهاي چهار راهي زمانجان آدرس ایمیل: Sobheomid1385 @yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال …

ادامه مطلب

صدای آزادی

نام نشریه: صداي آزادي صاحب امتیاز: قواي بين المللي آيساف مدیر مسئول: فرانگ پيير نوعیت: دو هفته نامه موضوع: معلوماتي زبان:پشتو ، انگليسي تاریخ تاسیس: 1382 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0707885885 آدرس دفتر: هرات ، ميدان هوائي وب سایت: www.sada.e.azadi.net وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

شورای شهر

نام نشریه: شورای شهر                         صاحب امتیاز: شورای مشورتی شاروالی هرات مدیر مسئول: وحید پیمان هیات تحریر: بشیراحمد بشارت، انجینیر غلام فاروق ندیم، عبدالرحمن مولوی زاده، حفیظ الله جواد، عبدالقدیر صالحی و سید اشرف سادات نوعیت: دو هفته نامه …

ادامه مطلب