س-ش-ص-ض

شهدای جوان غوریان

اسم نشریه: شهدای جوان غوریان صاحب امتیاز: جوانان غوریان مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: ولسوالی غوریان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین /۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰۰ معرفی نشریۀ شهدای جوان غوریان نشریۀ شهدای …

ادامه مطلب

شهر ما

نام نشریه: شهرما صاحب امتیاز: ریاست شاروالی هرات موسس: الحاج محمد رفیق مجددی نوعیت: ماهنامه موضوع:  اجتماعی، فرهنگی، علمی زبان: دری سال تاسیس: اسد ۱۳۸۵ محل پاپ: هرات – مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۲۷۹۴۵ آدرس دفتر: هرات ، شهرنو- شاروالی هرات وب سایت: Www.herat.af آدرس ایمیل: info@harat.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب

صحت روان

نام نشریه: صحت روان صاحب امتیاز: مرکز آموزشی صحت روانی مدیر مسئول:  داکتر خلیل احمد رحمانی نوعیت: فصلنامه موضوع: صحی، روانی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۹۸۶۱۵۹۶ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: mhtc.h.nurses.training@iam-afghanistan.org وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

صفر

نام نشریه: صفر موسس: سیدنور محمدی مدیر مسئول:  سید نور محمدی نوعیت: هفته نامه موضوع: سیاسی،فرهنگی و اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۲۵۲۲۹ آدرس دفتر: هرات sefr-o-@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریۀ صفر سید …

ادامه مطلب

صدای هریوا

اسم نشریه: صدای هریوا تاریخ تاسیس: موسس: محمد موسی رضایی مدیر مسئول:  محمد موسی رضایی نوعیت: هفته نامه موضوع: خبری، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۴۵۸۳ آدرس دفتر: هرات ، پای مناره ها آدرس ایمیل: sadahehariwa@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

صبح سعادت

نام نشریه: صبح سعادت موسس: قاضی سید یحی مصطفوی مدیر مسئول: سید محمد عظیم کبرزانی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتما زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۹۸۷۲۲۲۳ آدرس دفتر: هرات ، چهار راهی مستوفیت آدرس ایمیل: sobhe-seadat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

توسعه و صنعت

نام نشریه: توسعه و صنعت صاحب امتیاز: اتحادیه صنعتگران هرات مدیر مسئول:  محمد یعقوب مشعوف نوعیت: ماهنامه  موضوع: صنعتی، تجارتی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۳۵۷۸ آدرس دفتر: هرات، – اتحادیه صنعتکاران وب سایت: www.harat-inu.com آدرس ایمیل: heratindustrialunion@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

صبح امید

نام نشریه: صبح امید صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگی قرآن و عترت  مدیر مسئول: محمد جواد رجب زاده نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۲۳۱۸ آدرس دفتر: انتهای چهار راهی زمانجان آدرس ایمیل: Sobheomid1385 @yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال …

ادامه مطلب

صدای آزادی

نام نشریه: صدای آزادی صاحب امتیاز: قوای بین المللی آیساف مدیر مسئول: فرانگ پییر نوعیت: دو هفته نامه موضوع: معلوماتی زبان:پشتو ، انگلیسی تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۷۸۸۵۸۸۵ آدرس دفتر: هرات ، میدان هوائی وب سایت: www.sada.e.azadi.net وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

شورای شهر

نام نشریه: شورای شهر                         صاحب امتیاز: شورای مشورتی شاروالی هرات مدیر مسئول: وحید پیمان هیات تحریر: بشیراحمد بشارت، انجینیر غلام فاروق ندیم، عبدالرحمن مولوی زاده، حفیظ الله جواد، عبدالقدیر صالحی و سید اشرف سادات نوعیت: دو هفته نامه …

ادامه مطلب