دارالترجمه ها

دالترجمه مدثر

  نام دارالترجمه: مدثر موسس: منیژه رئوف تاریخ تاسیس: 4/8/1395 مترجم: عبدالمتین فتاح زاده شماره تماس: 0790299886 آدرس: هرات- چهار راهی آمریت- به سمت پنج راهی بادمرغان

ادامه مطلب

لیست آبدت شده دارالترجمه های فعال در ولایت هرات

دارالترجمه های فعال در ولایت هرات آدرس شماره تماس تاریخ شروع به فعالیت مترجم موسس نام دارالترجمه جنوب شرقی چهار راهی مستوفیت   0799677716     30/7/1393 فریدون امیری امین الله زعیم 1 نورافشان جنوب شرقی چهار راهی مستوفیت   0799153415     7/12/89 محمد داود خلیل احمد 2 آسیا …

ادامه مطلب