ک

کلیک

اسم نشریه: كليك صاحب امتیاز: گروپ تبليغاتي كليك مدیر مسئول: ندارد نوعیت: گاهنامه موضوع: تبليغاتي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1392 محل چاپ: هرات شماره تماس:  0791700050 آدرس ایمیل: Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه كليك نشريه كليك، يك نشريه تبليغاتي بوده …

ادامه مطلب

فانوس

نام نشریه: فانوس صاحب امتیاز: ليسه نسوان تجربوي  مدیر مسئول: شيما حليمي نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي و اجتماعي زبان: دري سال تاسیس: قوس 1385 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 231227 آدرس دفتر: هرات، جاده باغ آزادي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی …

ادامه مطلب

کنکاش

نام نشریه: كنكاش موسس: عزيزالله حكيمي مدیر مسئول: عزيزالله حكيمي نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعي، علمي و فرهنگي زبان: دري سال تاسیس: عقرب 1381 محل چاپ: هرات- مطبعه آريا شماره تماس: 226405 آدرس دفتر: هرات، جاده شمالي مسجد جامع شريف آدرس ایمیل: kankaassk@yahoo.com ضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

کودک

نام نشریه: كودك صاحب امتیاز: انجمن ادبي هرات مدیر مسئول:  محمد داود منير نوعیت: ماهنامه موضوع: ويژه كودكان زبان: دري سال تاسیس: حوت 1379 محل چاپ: هرات شماره تماس: 225750 آدرس دفتر: هرات، جوار كتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه كودك استاد گل …

ادامه مطلب

کاوش

نام نشریه: كاوش صاحب امتیاز: محصلين پوهنحي حقوق هرات مدیر مسئول: ميرويس ايوبي نوعیت: ماهنامه موضوع: حقوقي، سياسي، اجتماعي زبان: دري سال تاسیس: ثور 1384 محل چااپ: هرات شماره تماس: 0796813728 آدرس دفتر: هرات، مجتمع جديد پوهنتون وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

کاردک

نام نشریه: كاردك صاحب امتیاز: پوهنحي هنرهاي زيبا مدیر مسئول:  احمد خالد رحماني نوعیت: ماهنامه موضوع: هنري زبان: دري سال تاسیس: ميزان 1387 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 0773347299 آدرس دفتر: هرات، مجتمع جديد پوهنتون آدرس ایمیل: kardak-1387@hotmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 …

ادامه مطلب

كار و امور اجتماعي

كار و امور اجتماعي رياست كار و امور اجتماعي  زبير رئوف سالنامه فعاليت هاي كار و امور اجتماعي دري 1389 هرات- اسلمي 442024 هرات، مجتمع اداري ولايت ندارد dolsa-heart@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه كار و امور اجتماعي رياست كار و امور …

ادامه مطلب

کار و اندیشه

نام نشریه: كار و انديشه صاحب امتیاز:انديشه گاه هرات مدیر مسئول:  ؟ نوعیت: گاه نامه موضوع: تبليغاتي زبان: دري سال تاسیس: سنبله 1391 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0703124060 آدرس دفتر: هرات، جاده گازرگاه شريف وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه كار و انديشه …

ادامه مطلب

کار

نام نشریه: كار صاحب امتیاز: اتحاديه ملي كاركنان هرات اولین  مدیر مسئول: محمد توفیق ایثار نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعي و فرهنگي زبان: دري سال تاسیس: سرطان 1385 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 222051 آدرس دفتر: هرات، چهار راهي آمريت آدرس ایمیل:kar-heart@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

کهن دیار

نام نشریه: كهن ديار صاحب امتیاز: پوهنحي هنراي زيبا مدیر مسئول: پوهيالي محمد توفيق رحماني گاهنامه موضوع: هنري زبان: دري تاریخ تاسیس: جوزا 1383 محل چاپ: هرات شماره تماس: 226771 آدرس دفتر: هرات، پوهنحي هنر هاي زيبا ندارد koandiar-art@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 …

ادامه مطلب