گ

گوهرشاد

نام نشریه: گوهرشاد صاحب امتیاز: لیسه گوهرشاد مدیر مسئول:  عزیزه پوپل نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و اخلاقی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۴۴۳۴۵۵ آدرس دفتر:هرات، لیسه گوهرشاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه گوهرشاد مکاتب زیادی در …

ادامه مطلب

گلران

نام نشریه: گلران موسس: سیدنور محمدی  مدیر مسئول: عبدالفتاح ( آنس) نوعیت: گاهنامه موضوع: ویژه انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۴۹۷۸۸ آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: snm-moh@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه گلران نشریه …

ادامه مطلب

گزار

نام نشریه: گزار موسس: شبنم سیمیا مدیر مسئول:  شبنم سیمیا نوعیت: ماهنامه موضوع: حقوقی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات- بصیر اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۵۴۹۳۰۸۰ محل چاپ: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه گذار ماهنامه گذار، در ماه …

ادامه مطلب

گرافیک

نام نشریه: گرافیک صاحب امتیاز: مطبعه و خدمات کامپیوتری گرافیک نو نوعیت: گاهنامه موضوع: تبلیغاتی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات، شماره تماس: ۰۷۰۷۵۳۱۵۰۰ آدرس دفتر: هرات، جاده قوماندانی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه گرافیک نو چاپ گرافیک نو، به …

ادامه مطلب