گ

گوهرشاد

نام نشریه: گوهرشاد صاحب امتیاز: ليسه گوهرشاد مدیر مسئول:  عزيزه پوپل نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي و اخلاقي زبان: دري تاریخ تاسیس: اسد 1387 محل چاپ: هرات شماره تماس: 443455 آدرس دفتر:هرات، ليسه گوهرشاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه گوهرشاد مكاتب زيادي در …

ادامه مطلب

گلران

نام نشریه: گلران موسس: سيدنور محمدي  مدیر مسئول: عبدالفتاح ( آنس) نوعیت: گاهنامه موضوع: ويژه انتخابات پارلماني 1389 زبان: دري تاریخ تاسیس: سنبله 1389 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700449788 آدرس دفتر: هرات آدرس ایمیل: snm-moh@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه گلران نشريه …

ادامه مطلب

گزار

نام نشریه: گزار موسس: شبنم سيميا مدیر مسئول:  شبنم سيميا نوعیت: ماهنامه موضوع: حقوقي، فرهنگي، اجتماعي زبان: دري تاریخ تاسیس: دلو 1389 محل چاپ: هرات- بصير اسلمي شماره تماس: 0795493080 محل چاپ: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه گذار ماهنامه گذار، در ماه …

ادامه مطلب

گرافیک

نام نشریه: گرافيك صاحب امتیاز: مطبعه و خدمات كامپيوتري گرافيك نو نوعیت: گاهنامه موضوع: تبليغاتي زبان: دري سال تاسیس: 1389 محل چاپ: هرات، شماره تماس: 0707531500 آدرس دفتر: هرات، جاده قومانداني وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه گرافيك نو چاپ گرافيك نو، به …

ادامه مطلب