دواخانه های شبانه روزی

دواخانه های معتبر شهر هرات

دواخانه های معتبر شهر هرات دواخانه خواجه علی موفق آدرس: هرات- خیابان خواجه علی موفق ( رح )، مقابل شفاخانه حوزه وی، جوار جاده مخابرات شماره تماس: 2227563 ****************** دواخانه صحت آدرس: هرات- خیابان خواجه علی موفق ( رح )، مقابل شفاخانه حوزه وی شماره تماس: 0796524030- 0799994040 ****************** دواخانه …

ادامه مطلب