ف-ق-ک-گ

فوتبال

اسم نشریه: فوتبال صاحب امتیاز: مجله رويش مدیر مسئول: داكتر محمد نيسم سها نوعیت: هفته نامه موضوع: مختص ورزش فوتبال زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1385 محل چاپ: هرات  شماره تماس: 0799353844 وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريۀ فوتبال اولین مجلۀ اختصاصی فوتبال …

ادامه مطلب

کلیک

اسم نشریه: كليك صاحب امتیاز: گروپ تبليغاتي كليك مدیر مسئول: ندارد نوعیت: گاهنامه موضوع: تبليغاتي زبان: دري تاریخ تاسیس: ثور 1392 محل چاپ: هرات شماره تماس:  0791700050 آدرس ایمیل: Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه كليك نشريه كليك، يك نشريه تبليغاتي بوده …

ادامه مطلب

فریاد

نام نشریه: فرياد موسس: علامه سلجوقي صاحب امتیاز: امريت معارف وقت نوعیت: هفته نامه موضوع: فرهنگي و اجتماعي زبان: دري سال تاسیس: 1298 محل  چاپ: هرات- مطبعه دولتي آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه فرياد علامه صلاح الدین سلجوقي ( …

ادامه مطلب

فراسو

نام نشریه: فراسو موسس: مونسه حسن مدیر مسئول:  محمد اسحاق جوان نوعیت: دو هفته نامه موضوع: فرهنگي ، اجتماعي، سياسي زبان: دري تاریخ تاسیس: ميزان 1382 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0799200782 آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه فراسو داکتر اسحاق …

ادامه مطلب

فن آوران

نام نشریه: فن آوران صاحب امتیاز: آمريت تعليمات تخنيكي و مسلكي  مدیر مسئول: انجينير بصيراحمد حازم نوعیت: فصل نامه موضوع: علمي، تخصصي، هنري، ادبي زبان: دري سال تاسیس: تابستان 1391 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0795497374 آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 …

ادامه مطلب

فانوس

نام نشریه: فانوس صاحب امتیاز: ليسه نسوان تجربوي  مدیر مسئول: شيما حليمي نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي و اجتماعي زبان: دري سال تاسیس: قوس 1385 محل چاپ: هرات- مهر حبيب شماره تماس: 231227 آدرس دفتر: هرات، جاده باغ آزادي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی …

ادامه مطلب

فروغ هدایت

نام نشریه: فروغ هرايت صاحب امتیاز: مجمع دعوت و ارشاد مدیر مسئول:  مولوي نظر محمد شفيق نوعیت: ماهنامه موضوع: ديني، علمي، فرهنگي و عرفاني زبان: دري سال تاسیس: ميزان 1387 محل چاپ: هرات- اسلمي شماره تماس: 0795328599 آدرس دفتر: هرات، مسجد باباي برق  وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

فرداي سبز

نام نشریه: فرداي سبز موسس: محمد جواد پناهي مدیر مسئول:  محمد جواد پناهي نوعیت: ماهنامه موضوع:  ( علمي،تحقيقاتي و تحليلي) زبان: دري سال تاسیس: حوت 1387 محل چاپ: هرات شماره تماس: 0700400168 آدرس دفتر:  هرات آدرس ایمیل: fardayesabz2008@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی ماهنامه فرداي سيز، …

ادامه مطلب

قرآن

نام نشریه: قرآن مو سس: قاري عبدالرحيم شريفي مدیر مسئول:  قاري عبدالرحيم شريفي نوعیت: ماهنامه موضوع: علمي، فرهنگي و اجتماعي زبان: دري سال تاسیس: تابستان جدي 1385 محل چاپ: هرات- توانا شماره تماس: 0700412399 آدرس دفتر: هرات، سرك هاشمي وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / 0796999360 معرفی نشريه …

ادامه مطلب

کنکاش

نام نشریه: كنكاش موسس: عزيزالله حكيمي مدیر مسئول: عزيزالله حكيمي نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعي، علمي و فرهنگي زبان: دري سال تاسیس: عقرب 1381 محل چاپ: هرات- مطبعه آريا شماره تماس: 226405 آدرس دفتر: هرات، جاده شمالي مسجد جامع شريف آدرس ایمیل: kankaassk@yahoo.com ضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب