خانه / هنر / موسیقی

موسیقی

فتح علی خان افغانستان را دریابیم

فتح علی خان افغانستان را دریابیم   «احمد رئوف حبیب زاده » هنرمند صاحب سبک، استاد موسیقی، آواز خوان و نوازنده دلنواز این شهر و دیار  از چندی بدینسو کلیه هایش را از دست داده است و در حال حاضر هفته ای دو مرتبه دیالیز می‌شود. او و خانواده اش …

ادامه مطلب

گروه های هنری و موسیقی شهر هرات

گروه های هنری و موسیقی شهر هرات طبعاً اولین موضوعی که در مراسم و محافل شادی از جمله عروسی ها و شیرینی خوری ها مهم جلوه می کند، این است که از کدام گروه هنری برای اجرای موسیقی دعوت به عمل آوریم؟ کدام آواز خوان، صدای خوب دارد؟ نوازندگان کدام …

ادامه مطلب