خانه / راهنمای هرات / سایر معلومات / نهاد های مدنی / ریاست شورای ولایت هرات

ریاست شورای ولایت هرات

جایگاه و تاریخچه شورای ولایت هرات

در قانون اساسی کشور آمده که شورای ولایتی در تامین اهداف توسعه‌یی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشورت می‌دهد.

در فصل هشتم قانون اساسی، فصل “اداره”، اداره افغانستان به واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی تقسیم شده است.

شوراهای ولایتی بخشی از اداره محلی است.

همچنان درماده ۲۸ قانون انتخابات آمده است که ولایاتی که بیشتر از یک الی دومیلیون نفوس دارند دارای ۱۹عضو می باشند. شورای ولایتی هرات به تاسی ازاین ماده قانون انتخابات دارای۱۹عضو بوده که ۵ نفراززنان نیزدرآن اشتراک دارند.

دور اول شورای ولایتی هرات/۱۳۸۸

نخستین انتخابات شورا های ولایتی کشور در ۱۸ ماه میزان سال ۱۳۸۳ همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پرلمانی کشور راه اندازی شد و در ولایت هرات قریب دو صد تن نامزد این پست مشورتی شدند که سرانجام ۱۹ تن با اکثریت آرا انتخاب و دو تن از ایشان به مشرانو جرگه کشور  راه یافتند.

مقر شورای ولایتی هرات در نخست طبقه دوم تعمیر مقام ولایت هرات بود و اعضای دور اول این شورا در چند اتاق ضلع غربی این تعمیر به فعالیت پرداختند.

اعضای شورای دور اول در تمامی چهار سال کاری، همایون عزیزی را به عنوان رئیس شورا برگزیدند.

دور دوم شورای ولایتی هرات/۱۳۸۸

انتخابات دور دوم شورای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۲۹ ماه اسد سال ۱۳۸۸خورشیدی برگزار شد.

برای انتخابات دور دوم شورای ولایتی هرات، ۱۸۹ نفرثبت نام کردند. ۲۸ نفر از زنان نیز شامل لیست کاندیدان شورای ولایتی هرات بودند .

اعضای دور دوم شورای ولایتی هرات  در ۲۶ ماه جدی سال ۱۳۸۸ حلف وفا داری یاد کردند . این کار بعد از تاخیر چند ماهه صورت گرفت.

همچنان ساختمان جدید شورای ولایتی که از سوی دولت اتیالیا اعمار شد، هم زمان  افتتاح شد.

از مجموع ۱۹ عضو شورای ولایتی  هرات ۵ تن انها را خانم ها تشکیل می دهند.

دور سوم و برحال شورای ولایتی هرات

انتخابات دور سوم شورا های ولایتی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ در سراسر افغانستان برگزار شد.

دور سوم شوراى ولایتى هرات همچنان ١٩ عضو دارد که در انتخابات ١٣٩٣، چهار عضو سابق این شورا توانستند کرسى هاى شان را حفظ کنند. طی این سالها  اعضای دور سوم شورای ولایتی درنتیجۀ انتخابات داخلی، کامران علیزایی را به عنوان رئیس انتخاب نمودند.

اعضای دور دوم شورای ولایتی هرات عبارت اند از:
١– سید عظیم کبرزانی:

k
سید محمد عظیم کبرزانی فرزند سید عبدالعلی شاه؛ در سال١٣۶٠ خورشیدى در قریه کبرزان ولسوالی انجیل هرات متولد شده است. موصوف، تحصیلات ابتدایی را در لیسه جامی هرات به پایان رسانیده و در رشته حقوق وعلوم سیاسی، تا سطح لیسانس در پوهنتون هرات تحصیل کرده است. وی درگذشته به حیث مسوول فرهنگی بنیاد نبی الرحمت (ص)، معاون شورای مردمی ولسوالی انجیل، منشی انجمن ناشران کتاب و قرطاسیه فروشان، و در موسسات غیردولتى بین المللی کار کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۸۷۲۲۲۳
٢- حاجی توریالی طاهری:

Image result for ‫حاجی توریالی طاهری‬‎
حاجی توریالی فرزند حاجی عبدالرحمن؛ متولد سال ١٣۵۴ خورشیدىدر ولسوالی کرخ هرات می باشد. طاهرى، فارغ التحصیل صنف ١٢ لیسه ابوالفتح عبدالملک کرخی می باشد. موصوف درگذشته به صفت مدیر مالیه ولسوالی کشک رباط سنگی هرات و مدیر عواید ولسوالی غوریان هرات ایفای وظیفه کرده است. طاهرى در انتخابات داخلی اعضای شورای ولایتی، به حیث معاون این شورا تعیین گردید.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۸۱۴۴۸۹
٣- نجیب الله محبی:


نجیب الله محبی فرزند سلمان علی؛ درسال ١٣۶۴ خورشیدىدر قریه حسن آباد رزشک ولسوالی انجیل ولایت هرات متولد شده است. وی در رشته حقوق وعلوم سیاسی در پوهنتون خصوصی غالب در هرات، تا درجۀ لیسانس تحصیل کرده است. محبی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معاون انجمن بقأ و انکشاف افغانستان زون غرب، عضو تیم ملی تکواندوکاران مهاجرین و مدیر یک شرکت تجارتی کار کرده است.
۴- حاجی وکیل غلام حبیب هاشمی:

حاجی وکیل غلام حبیب هاشمی فرزند غلام احمد؛ متولد سال ١٣۴٣ ولسوالی انجیل هرات می باشد. هاشمى دوره ابتدایی مکتب را در لیسه غلام محمد غبار در کابل سپری کرده و اکنون محصل سال اول حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون خصوص جامی در هرات می باشد.  موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث عضو ارشد شورای مردمی ولسوالی انجیل ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۱۰۱۵۵۰
۵- حبیب الرحمان پدرام:
حبیب الرحمن پدرام فرزند عبدالغفور؛ در سال ١٣۶۵ خورشیدىدر شهر هرات متولد شده است. موصوف دوره مکتب را در لیسۀ سیفی هرات تکمیل کرده و ضمن داشتن تحصیلات دینی به شکل خصوصی، در سال ١٣٩٢ از پوهنتون هرات در رشتۀ ژورنالیزم به درجۀ لیسانس فارغ شده است.  پدرام، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث مدیر مسوول تلویزیون خصوصی جوانه در هرات کار می کرد. او همچنان فعالیت های ادبی نیز داشته است. پدرام، به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۲۰۰۳۸۳۸
۶- حاجی کامران علیزائی:

Image result for ‫حاجی توریالی طاهری‬‎
حاجی کامران علیزایی فرزند حاجی نثاراحمد؛ در سال ١٣۵٣ در ولسوالی کهسان ولایت هرات متولد گردیده است. علیزایی، فارغ صنف دوازدهم می باشد. موصوف، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. علیزایی، در نتیجۀ انتخابات داخلی اعضای شورای ولایتی، به حیث رییس این شورا انتخاب گردید. وی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس :۰۷۰۷۴۱۵۲۲۵
٧- حاجی ارباب عبدالرسول جمشیدی:
حاجی ارباب عبدالرسول جمشیدی فرزند محمد علی؛ درسال ١٣۵٧ در قریه چشمه خافی ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات متولد شده است. جمشیدی، فارغ صنف دوازدهم دارالعلوم عالی غیاثیه در هرات می باشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۷۹۰۰۴۴
٨- حاجی عبدالرحمن مرادی:
حاجی عبدالرحمن مرادی فرزند حاجی وکیل شیرمحمد؛ در سال ١٣۵٨ در ولسوالی کهسان ولایت هرات متولد گردیده است. مرادی فارغ صنف دوازدهم لیسه شبانۀ کهسان در هرات است. مرادی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث  رییس شرکت ترانسپورت هرات افغان کار می کرد.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۷۸۸۴۸
٩- وکیل احمد کرخی:
وکیل احمد کرخی فرزند حاجی محمد موسی؛ در سال ١٣۵٧ در ولسوالی کرخ ولایت هرات به دنیا آمده است. کرخی، لسانس ادبیات می باشد و پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. وى، در حال حاضر عضو عضو کمیته پلان های انکشافی در شورای ولایتی هرات است. کرخی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۲۲۴۰۲۰
١٠- داکتر نوراحمد حیدری:
نور احمد حیدری فرزند محمد ملوک مشهور به غلام فاروق غوریانی؛ در سال ١٣۵٨ در قریه غیضان ولسوالی غوریان هرات چشم به جهان گشود. حیدری، دوره مکتب را در لیسه انقلاب هرات سپری کرده و فارغ التحصیل رشتۀ طب از پوهنتون هرات است. موصوف، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به صفت داکتر یکی از موسسات خارجی فعال در بخش طبی، ایفای وظیفه می نمود و سابقۀ کار در کلینیک معالجوی انصار در هرات نیز دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۴۷۰۹۰۱
١١- داکتر مهدی حدید:
مهدی حدید فرزند حاجی محمد ناصر؛ در سال ١٣۵٢ در ناحیه چهارم شهر هرات متولد شده است. حدید، دوره مکتب را در لیسه جامی هرات سپرى کرده است و فارغ التحصیل رشته طب از پوهنتون هرات می باشد. موصوف پیش از راه یافتن به شوراى ولایتى، در یکى از موسسات خارجى در هرات کار مى کرد و کلینیک شخصى نیز داشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۴۰۷۹۷۹
١٢- عبدالرحیم صالحی تیموری:
عبدالرحیم صالحی تیموری فرزند غلام محمد؛ متولد سال ١٣۵٢ در ناحیه دوم شهر هرات می باشد. تیمورى فارغ دارالعلوم انصار در کشور ایران می باشد. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی؛ به حیث آمر تجارت سرحدی، استاد مدارس مهاجرین، مدیر عمومی گمرک اسلام قلعه، مدیر مواد نفتی تورغندی و مدیر عمومی پارک صنعتی ولایت هرات کار کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۸۶۰۴۰۷۰

١٣- کبیراحمد ایثار:

شماره تماس/۰۷۰۰۴۲۵۶۵۶

١۴- محمد سردار بهادری:
محمد سردار بهادری فرزند سیاه گل؛ درسال ١٣۵١ خورشیدى در قریه هفت چاه ولسوالی غوریان متولد شده است. بهادرى، از صنف ١٢ لیسه واعظ کاشفی ولسوالی شیندند هرات فارغ شده است. موصوف پیش از راه یافتن به شوراى ولایتى، سه سال به حیث خزانه دار شورای انکشافی ولسوالی غوریان هرات، و چهار سال به صفت رییس شورای انکشافی قریه هفت چاه کار کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۰۶۵۶۰۰۰
١۵- سکینه حسینی:
خانم سکینه حسینى فرزند سیدنجف؛ در ناحیه ١٢ شهر هرات متولد گردیده است. و ی در حال حاضر محصل سال چهارم پوهنځى حقوق و علوم سیاسى در موسسه تحصیلى اشراق در هرات مى باشد.  موصوف، از اعضای سابق شورای ولایتی است که بار دیگر به این شورا راه پیدا کرد. او پیش از وکالت، به حیث معلم ایفای وظیفه کرده است. خانم حسینی، در انتخابات داخلی اعضا به حیث منشی شورا انتخاب گردید.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۲۴۰۷۶۱
١۶- سمیه رامش:
سمیه رامش فرزند حاجی غلام فاروق؛ در سال ١٣۶۶ خورشیدى در ناحیۀ چهارم شهر هرات چشم به جهان گشوده است. موصوف، فارغ پوهنځى تعلیم و تربیه پوهنتون می باشد. خانم رامش، به هیچ حزب سیاسی وابستگی ندارد. موصوف، عضو کمتیۀ سمع شکایات در شورای ولایتی هرات است.
شمارۀ تماس :۰۷۹۰۶۰۶۰۱۷
١٧- فاطمه جعفری:
فاطمه جعفرى فرزند حیدر؛ در سال ١٣۶۵ خورشیدى  در ناحیه ١٢ شهر هرات متولد شده است. خانم جعفری، دوره مکتب را در مهاجرت به کشور ایران سپری کرده است و از پوهنتون خصوصی اشراق، در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی به درجۀ لیسانس فارغ گردیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف کاری نبوده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۸۱۱۳۷۵۰
١٨- جهانتاب طاهری:
خانم جهانتاب طاهری فرزند شاه علم؛ باشندۀ ولسوالى کرخ هرات است که در سال ١٣۵۵ در قریه طاهریان ولسوالی کرخ هرات متولد شده است. خانم طاهری در لیسۀ قوای چهار زره دار ولایت هرات، تا صنف ١٢ درس خوانده است. موصوف، یکی از اعضای سابق شورای ولایتی هرات است که بار دیگر به این شورا راه یافت. خانم طاهری پیش از وکالت به حیث عضو هیت مدیرۀ زنان زون غرب ایفای وظیفه نموده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۶۶۳۰۲

مهترین رویداد ها در شورای سوم هرات

محکومت رئیس شورای ولایتی هرات به دو سال زندان/۱۳۹۶

Image result for ‫رییس شورای ولایتی هرات برائت گرفت‬‎

محکمه مبارزه علیه جرایم سنگین و فساد اداری افغانستان  ( ۷ حمل/۱۳۹۶) کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

آقای علیزایی که از حضور در محکمه خودداری کرد، با سوء استفاده از اختیارات خود همراه با بیست فرد مسلح، به زور به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری که متهم به دریافت رشوه‌ای به ارزش هشت هزار دالر آمریکا بوده، وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود برده بود.

اما سرانجام این حکم بعد از یک هفته تغییر کرد و رئیس شورای ولایتی دوباره به حکم لوی سارنوال وظیفه اش را از سرگرفت

١٩- اعدام حاجی محمد عسکر انوری به جرم اختطاف و راهیابی کبیراحمد ایثار به عنوان عضو جایگزین در شورا/ قوس ۱۳۹۶:

محمد عسکر انوری؛ عضو پیشین شورای ولایتی هرات اعدام شد
محمد عسکر انوری فرزند حاجی محمد انور؛ متولد سال ١٣۴١ در لسوالی گلران هرات می باشد که در ماه قوس سال ۱۳۹۶ پس از طی محاکم ثلاثه کشور در قضیه اختطاف و قتل یک تن از شهروندان ولایت بادغیس مجرم شناخته و حکم اعدام بر وی تطبیق گردید،

انوری از لیسه عالی صنعتی بغلان فارغ گردیده و در  رشته حقوق وعلوم سیاسی در موسسه عالی کهکشان شرق در هرات مشغول تحصیل بود. موصوف، در دو دوره به حیث عضو شورای ولایتی هرات کار کرده بود. بعد از صدور حکم اعدام بر وی، بنا بر فیصله های صورت گرفته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کشور، کبیراحمد ایثار  با بیشترین رای بعد از آخرین نفر شامل در شورا، به شورای ولایتی هرات راه یافته است.

١٣- قتل محمد فاضل عفیف جمشیدی:

Thumbnail
محمد فاضل عفیف جمشیدی فرزند محمد قربان؛ در ۱۶ ماه عقرب سال ۱۳۹۶ از سوی افراد ناشناس در نزدیکی خانه اش به قتل رسید. وی متولد سال ١٣۴٠ در قریه یکه درخت ولسوالی کشک رباط سنگی هرات بود. جمشیدى از صنف ١۴ پوهنتون هوایی در رشته پیلوتى فارغ شده بود. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث عضو شورای انکشافی ولسوالی کشک رباط سنگی نیز کار کرده بود.

درباره admin

مطلب پیشنهادی

نهاد های فعال در ولایت هرات

نهاد برابری اجتماعی زنان ولایت هرات شماره ثبت: ۱۶۹۵ تاریخ صدور : ۱۳۹۴/۴/۹ وزارت مربوطه: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.